Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolen - Meštiansky dom (Námestie SNP 24/37)
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový meštiansky dom pochádzajúci zo začiatku 18. storočia, ktorý bol postavený na starších základoch. Vchod do domu vystavali v roku 1712. Dom je dvojpodlažný, s dlhým dvorovým traktom. Chodba je zaklenutá valenou klenbou. Vo dvore sú arkády. Fasáda bola upravená v 19. storočí. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý. V súčasnosti sú v nej reštauračné zariadenia a obchodné priestory.
Prístup
Stojí v radovej zástavbe v centre mesta. Námestie SNP 24/37.
Poznámky
[1] ŠORECOVÁ, M.:Potulky históriou mesta Zvolen. Zvolen: Mestský úrad, 2009.
Bibliografia
www.zvolen.skwww.pamiatkynaslovensku.sk