Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolen - Meštiansky dom (Námestie SNP 72/32)
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Meštiansky dvojpodlažný dom v klasicistickom slohu pochádzajúci zo 17. storočia, so stavebnými úpravami v 18. a 19. storočí. Na fasáde sú profilované štukové rímsy. Dom má pôdorys v tvare písmena L. Kolmo na uličný trakt je napojený dvorný trakt s arkádovými chodbami. Kamenný portál, ktorý dom spája so susedným objektom, je vstupnou bránou do Trhovej ulice. [1]
 

Na fasáde je pamätná tabuľa z roku 2008 venovaná Jozefovi Levákovi, ktorý zahynul počas okupácie Zvolena v roku 1968. Autorom je sochár a maliar Fero Guldan. Text tvorí báseň Ľubomíra Feldeka „Hodiny milosrdných bratov.“ [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v 90. rokoch 20. storočia. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý. Slúži obchodným a reštauračným účelom.
Prístup
Stojí v radovej zástavbe v centre mesta. Námestie SNP 72/32.
Poznámky
[1 - 3] ŠORECOVÁ, M.:Potulky históriou mesta Zvolen. Zvolen: Mestský úrad, 2009.
Bibliografia
www.zvolen.sk
GPS
48.577338, 19.126701
48°34'38.4"N 19°07'36.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk