Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolen - Pustý hrad
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Hrad vznikol na mieste staršieho hradiska. V priebehu 12. – 14. storočia tu vybudovali dve samostatné časti stredovekého opevnenia, ktoré dnes všeobecne môžeme označiť ako hornú a dolnú polohu. Stredná časť medzi nimi slúžila ako spájajúca, používaná pre účely komunikácie. V 12. a 13. storočí postupne nadobudol hrad funkciu kráľovského komitátneho hradu. Neskôr sa hrad dostal mimo centrum diania a prestal plniť svoju pôvodnú funkciu správneho centra celej oblasti. Osudnou sa mu stala jeho poloha. Jeho funkciu prebral nový hrad vo Zvolene. Pustý hrad nebol využívaný a zmenil sa na ruinu.
Pamiatková ochrana
V roku 1992 začal archeologický výskum, ktorý trvá dodnes. Popri tom sa odkrývajú a konzervujú nadzemné časti murív hradu a hrad tak dostáva novú podobu. Dolný hrad ešte svoje poklady ukrýva, naproti tomu horný hrad už zopár hodnotných informácií poskytol. Lokalita sa mení z roka na rok a zakonzervované murivo pribúda.
Súčasný stav a využitie
Konzervovaná ruina.
Fotogaléria
Zvolen - Pustý hrad foto © Patrik Kunec 7/2007Zvolen - Pustý hrad foto © Patrik Kunec 7/2007Zvolen - Pustý hrad foto © Patrik Kunec 7/2007Zvolen - Pustý hrad foto © Patrik Kunec 7/2007Zvolen - Pustý hrad foto © Patrik Kunec 7/2007Zvolen - Pustý hrad foto © Patrik Kunec 7/2007Zvolen - Pustý hrad foto © Patrik Kunec 7/2007Zvolen - Pustý hrad foto © Patrik Kunec 7/2007Zvolen - Pustý hrad foto © Patrik Kunec 7/2007Zvolen - Pustý hrad foto © Patrik Kunec 7/2007Zvolen - Pustý hrad foto © Oto Tomeček 7/2009Zvolen - Pustý hrad foto © Oto Tomeček 7/2009Zvolen - Pustý hrad foto © Oto Tomeček 7/2009Zvolen - Pustý hrad foto © Oto Tomeček 7/2009Zvolen - Pustý hrad foto © Jana Lacková 8/2011Zvolen - Pustý hrad foto © Jana Lacková 8/2011Zvolen - Pustý hrad foto © Ladislav Luppa 6/2015Zvolen - Pustý hrad foto © Ladislav Luppa 6/2015Zvolen - Pustý hrad foto © Ladislav Luppa 6/2015Zvolen - Pustý hrad foto © Ladislav Luppa 6/2015Zvolen - Pustý hrad foto © Ladislav Luppa 6/2015Zvolen - Pustý hrad foto © Ladislav Luppa 6/2015Zvolen - Pustý hrad foto © Ladislav Luppa 6/2015Zvolen - Pustý hrad foto © Ladislav Luppa 6/2015
Bibliografia
BELJAK, Ján – ŠIMKOVIC, Michal: Archeologický a architektonicko-historický výskum na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene v rokoch 2009 – 2010. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 229 – 248. ISBN 978-80-89175-59-8
BELJAK, Ján – BELJAK-PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMKOVIC, Michal: Dolný Pustý hrad vo Zvolene. In: Pamiatky a múzeá, 2014, č. 2, s. 9 - 15.
HANULIAK, Václav: Pustý hrad nad Zvolenom. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 1, s. 14 – 18.
LACIKA, Ján: Pustý hrad. In: Krásy Slovenska, LXXXV, 2008, č. 1-2, s. 18 - 19.
ŠIMKOVIC, Michal - BELJAK, Ján - MALINIAK, Pavol: Zvolenský pustý hrad. Sprievodca po hrade. Zvolen: Mesto Zvolen, 2011. 42 s. ISBN 978-80-970737-7-0
www.pustyhrad.com
www.pustyhrad.eu
www.zvolen.sk
GPS
48.555899, 19.109029
48°33'21.2"N 19°06'32.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk