Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolen - Wittmannov dom
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Sídlo rodiny Wittmannovcov, zakladateľov a majiteľov mliekarne, výrobcov syra a bryndze – firma Ignác Wittmann a syn, brydziareň a syrárne vo Zvolene. Dom na pôdoryse písmena L s obchodnými priestormi bol postavený v 30. rokoch 20. storočia podľa plánov architekta P. Jakaba z Lučenca. Na čelnej fasáde sa nachádzajú dva trojuholníkové štíty. [1]
 

V 70. rokoch 20. storočia sídlilo v budove Riaditeľstvo Stredoslovenských hydinárni so závodnou predajňou. Po roku 1989 bol dom reštitúciou vrátený Kataríne Wittmannovej, dcére Vojtecha Wittmanna a vnučke Josefa J. Šnejdárka. V júni 2009 bola na budove odhalená pamätná tabuľa Josefovi J. Šnejdárkovi, armádnemu generálovi, legionárovi a od roku 1934 čestnému občanovi Zvolena. Autorom pamätnej tabule je sochár Peter Valach. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý. V súčasnosti zrekonštruované priestory, dvor s fontánou a terasou slúžia na obchodné a reštauračné účely. [3]
Prístup
Námestie SNP 75
Poznámky
[1 - 3] ŠORECOVÁ, M.:Potulky históriou mesta Zvolen. Zvolen: Mestský úrad, 2009.
Bibliografia
www.zvolen.sk
GPS
48.576763, 19.126775
48°34'36.4"N 19°07'36.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk