Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolen - Židovský cintorín
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
V ohradenom areáli cintorína sa okrem hrobov nachádza pomník so šiestimi mramorovými tabuľami (podľa šiestich masových hrobov) s menami 128 občanov, ktorí tu boli zavraždení koncom roka 1944 a v januári 1945. Na východnom múre je pamätná tabuľa z roku 1954, ktorá bola pôvodne umiestnená na dome smútku (Ciduk hadin) pri cintoríne zbúranom v 80. rokoch 20. storočia. [1]
 

V tesnej blízkosti židovského cintorína vznikol v rokoch 2008 – 2009 pamätník vyjadrujúci pietnu vďaku všetkým slovenským občanom, ktorí zachraňovali židov počas druhej svetovej vojny. Meditačný park tohto pamätníka je situovaný v juhozápadnej časti mesta, a to na voľnom priestranstve medzi starobylým židovským cintorínom a Technickou univerzitou vo Zvolene. Park ušľachtilých duší vznikol z iniciatívy Miloša Žiaka, predsedu predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku a jeho poradcu Ladislava Snopka. Projekt architektonicky spracoval Ing. arch. Martin Kvasnica s kolektívom. [2]
 

Ústredným miestom parku pred židovským cintorínom je kompozícia dvoch symbolických architektonicko-výtvarných prvkov: Prah života - diagonálne pretínajúci park a komunikácie, vznášajúci sa nad drôtom preparovanými kameňmi od výtvarníka Petra Kalmusa, ktoré symbolizujú modlitby za slovenské obete holokaustu. Sklená dominanta - Obelisk nádeje – ide o 5 metrov vysokú sklenú stenu zo zlepených platní výtvarne preparovaného skla, ktorú navrhol výtvarník - sklár Palo Macho. Obelisk nádeje týčiaci sa nad parkom transformuje v sebe celú škálu svetiel, ktoré symbolizujú nádej a život. Sklená dominanta je za tmy osvetlená svietidlami zapustenými v teréne okolo objektu pamätníka. V mieste nástupu do parku je umiestnený digitálny informačný kiosk s multimediálnym viacjazyčným informačným materiálom o pamätníku Park ušľachtilých duší. Okrem členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku realizáciu tohto nadnárodného projektu podporili mnohí darcovia a filantropi, lebo jeho podporu akceptovali v línii spoločenskej zodpovednosti ako výzvu a česť. K iniciatíve Komory sa pridali Židovská obec v Banskej Bystrici, mesto Zvolen, ako aj Technická univerzita vo Zvolene. Myšlienku však podporili mnohí ďalší, napríklad Veľvyslanectvo štátu Izrael v SR, Múzeum Jad Vašem v izraelskom Jeruzaleme i Múzeum SNP v Banskej Bystrici. [3]
 

Dňom pamiatky sa stal 9. september, Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v Slovenskej republike. Je to aj deň uctenia si pamiatky tých, ktorí v snahe pomôcť blížnemu svojmu ohrozili alebo dokonca obetovali vlastný život. Miesto pamätníka nebolo vybraté náhodne – stojí vedľa židovského cintorína vo Zvolene, ktorý bol po potlačení Povstania miestom masových popráv zajatých židov, partizánov, civilistov a detí. Na cintoríne sa nachádza masový hrob, v ktorom je pochovaných 140 obetí fašistického zločinu proti ľudskosti. Cintorín s náhrobkami v hebrejskom, nemeckom, maďarskom a slovenskom jazyku je dobre udržiavaný a je pamiatkou na židovskú komunitu vo Zvolene, ktorá mala pred holokaustom 554 členov (1940). Dnes žije v meste iba niekoľko židov, ktorí patria ku ŽNO v Banskej Bystrici. Objekt bývalej synagógy z roku 1895 (ul. Jána Kozáčeka 10) sa využíva ako obchodné a kancelárske priestory. [4]

Pamiatková ochrana
Cintorín bol v 90. rokoch 20. storočia očistený a zrekonštruovaný. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Prístup
Ulica. T. G. Masaryka, pri areáli Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen
Poznámky
[1] www.volnycas.zvolen.sk (26.4.2016)
[2 - 5] www.slovak-jewish-heritage.org (26.4.2016)
Bibliografia
www.zvolen.sk
GPS
48.570313, 19.117262
48°34'13.1"N 19°07'02.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk