Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolenská Slatina - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Slatina, Veľká Slatina
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s neogotickou fasádou postavený v roku 1784. Veža je z roku 1816. Opravovaný bol v roku 1884. Prestavali ho v roku 1923. Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Z troch strán interiéru obieha protestantská empora. [1]
 

Oltár je z konca 19. storočia, uprostred obraz Ukrižovania z roku 1886. Kazateľnica je z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Zvolenská Slatina - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2016Zvolenská Slatina - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2016Zvolenská Slatina - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 481.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 481.
GPS
48.562472, 19.259838
48°33'44.9"N 19°15'35.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk