Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Betlanovce 1
Lokalita
obec Betlanovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kúria z druhej polovice 18. storočia. Prízemná obdĺžniková stavba s predstavaným pilierovým portikom, zakončeným trojuholníkovým tympanónovým štítom. Fasády sú jednoduché a hladké. Miestnosti majú kláštorné a zrkadlové klenby so štukovou ornamentikou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Betlanovce – kúria (č. ÚZPF 617/2) - architektonicko-historický výskum - rok 2006. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [2]

Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 - hospodárska časť foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 - sýpka foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 s hospodárskou časťou foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 s hospodárskou časťou foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 - hospodárska časť foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúrie Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015Kúria Betlanovce 1 foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 119.
[2] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.betlanovce.sk
GPS
48.980787, 20.391061
48°58'50.8"N 20°23'27.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk