Kontakt   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk

 
 


 

Pamiatky na Slovensku
 


 

občianske združenie
 

Hlinkova 23, Košice 040 01
 

e-mail: info@pamiatkynaslovensku.sk, pamiatkynaslovensku@gmail.com
 


 

IČO: 42332443
 

DIČ: 2120039570
 

číslo účtu: 3438424557 / 0200
 

IBAN SK41 0200 0000 0034 3842 4557
 


 

Prosíme Vás, podporte nás finančne. Pomôžete tak rozvoju portálu a ďalším aktivitám občianskeho združenia. ĎAKUJEME VÁM.
 


 

Združenie má za cieľ dobrovoľnou činnosťou svojich členov podporovať ochranu a obnovu pamiatok na Slovensku a všetky aktivity, ktoré s tým súvisia. Podieľať sa svojou organizačnou a tvorivou prácou na projektoch, v súlade s predmetom činnosti združenia. Cieľom združenia je propagovať, odborne približovať, fotograficky dokumentovať pamiatky na Slovensku. Podporovať vzdelanosť v ochrane kultúrnych pamiatok na Slovensku prostredníctvom portálu, pomocou kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Združenie má za cieľ prispievať k zvýšenej a kvalitnejšej ochrane pamiatok na Slovensku. Občianske združenie podporuje rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Pri napĺňaní svojich cieľov združenie rozširuje informácie a osvetu najmä prostredníctvom internetu, printových a iných médií.
 


 

predseda: Mgr. Viliam Mazanec
 


 

podpredseda: Ing. Ria Gulášováwww.pamiatkynaslovensku.sk