Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Martin - zvonica
Lokalita
obec Martin, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná zvonica postavená začiatkom 19. storočia. Ide o značne intaktne zachovanú barokovú zvonicu jednoduchého typu, tvoriacu v minulosti významnú súčasť sakrálneho areálu. Na cintoríne tesne vedľa kostola stála pôvodne drevená zvonica. Zničená požiarom bola v roku 1718. Drevenú zvonicu spomína zápisnica z kanonickej vizitácie vykonanej v roku 1754. „Pevne“ postavenú, čiže pravdepodobne už murovanú zvonicu uvádza až zápisnica kanonickej vizitácie z roku 1821. Neskôr prešla opravami, bez podstatnejších zásahov do hmoty. [1]
 

Je to jednopriestorový dvojpodlažný vežovitý objekt na štvorcovom pôdoryse, ktorého prvé podlažie má novší strop s doskovým dreveným záklopom, s prístupom len z južnej strany z areálu kostola. Poschodie je otvorené až do priestoru podstrešia, kde je umiestená štvorica zvonov, prístupné sú z prízemia kovovým rebríkovým schodiskom. Vstup do prízemia je pravouhlý s dvojkrídlovými drevenými masívnymi dverami pobitými pásmi medeného plechu s ozdobným kovaním. Priestor poschodia zvonice je presvetlený polkruhovo zakončenými oknami s plechovou medenou žalúziou. [2]
 

Fasády sú poňaté barokovo bez výraznej bohatej výzdoby. Majú vystúpený hladký sokel, lizénové rámy vyplnené plošnou pásovou bosážou a profilovanú korunnú rímsu. Okná a vstup sú lemované hladkou šambránou. Zvonica je zastrešená plechovou stanovou strechou s konkávnymi nábehmi, valbovými vikiermi s plechovými žalúziami a ukončením makovicou s krížou. [3]
 

V zápisnici vizitácie z roku 1821 sú nápisy s datovaním zvonov, ktoré sa nachádzali a boli vyhotovené v roku 1723, 1783 a 1793. Zvony boli zrekvirované počas prvej svetovej vojny. Nahradili ich troma novými, odliatymi v roku 1926 v dielni J. Mračku v Slovenskej Ľupči. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zvonica je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 568/4. [5]
 

Obnovená bola v roku 2004. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vonkajšej severnej časti oplotenia areálu Kostola sv. Martina. [7] Nachádza sa v centre mesta.
Fotogaléria
Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023 Martin - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2023
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2012. s. 129.
[2 - 4] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 129.
[5] www.pamiatky.sk (29.10.2023)
[6 - 7] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 129.
Bibliografia
www.martin.sk
GPS
49.062151, 18.921287
49°03'43.7"N 18°55'16.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk