Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Obišovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol viac ráz prestavaný, najstaršie jadro môže byť ešte neskororománske. V druhej polovici 16. storočia sa kostol dostal do protestantskej správy, v ktorej zostal až do roku 1769. Potom ho barokizovali a v roku 1865 obnovili a prestavali. Vnútorné úpravy sa uskutočnili v roku 1888. Objekt dostal neogotickú fasádu. [1] Po druhej svetovej vojne kostol opravili, pretože bol silne poškodený. Dokazujú to zápisky vtedajšieho farára Dr. Emila Stacha. [2]
 

Jednoloďová sakrálna stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria je predĺžená novou sakristiou v osi presbytéria. V lodi sú pruské klenby, v presbytériu je neogotická nepravidelná klenba. Vonkajšia architektúra je riešená na spôsob neogotických stavieb so stupňovitým oblúčikovým vlysom a dvoma slepými arkádami medzi nosnými konzolami veže. [3]
 

Veža s lomeným oknom a trojhrannými štítmi je zachytená konzolami na priečelí. Spôsob nasadenia veže sa v redukovanej forme opakuje na kostole v Nižnom Čaji. [4]
 

Hlavný oltár a bočné oltáre sú neogotické. Z tej istej rezbárskej dielne ako oltáre je neogotická kazateľnica z roku 1888. [5]
 

Kostol je zasvätený Ružencovej Panne Márii, ktorej sviatok a púť spojená s odpustom pripadá na prvú októbrovú nedeľu. Obišovce sú obcou, kde sa vtedy koná jedna z najvýznamnejších pútí rímskokatolíckej cirkvi košickej arcidiecézy. Tisíce pútnikov sem prichádzajú si uctiť Milostivý obraz Panny Márie, ku ktorého pôvodu a histórii sa viaže viacero legiend. Okrem už spomínaného dňa, aj každú prvú sobotu v letných mesiacoch roka, sa na vŕšku, kde stojí kostol, konajú arcidiecézne fatimské stretnutia. Okolie kostola je od roku 1999 prispôsobené na slávenie pútí pod šírim nebom. V danom roku bol postavený vonkajším oltár, ktorý dal areálu kostola skutočný pútnický charakter. [6]
 

Známa je legenda o pôvode Milostivého obrazu Panny Márie. Podľa najstaršej sa milostivý obraz Panny Márie nachádza v Obišovciach zásluhou rodu Máriássyovcov, ktorí sa pričinili o rozvoj náboženského života medzi svojimi poddanými. Obišovce sa dostali do ich vlastníctva v 14. storočí. Sídlo rodu bolo v Drienove, no neskôr bývali v kaštieli, ktorý postavili v Obišovciach. Odtiaľ mali výhľad na celú toryskú dolinu, v ktorej sa nachádzalo ich panstvo. Samotné meno rodu Máriássy naznačuje veľkú mariánsku úctu v tomto rode. Niekedy v polovici 14. storočia jeden z príslušníkov rodu, vraj s pomerne malým počtom vojakov, premohol svojich nepriateľov v boji. Milostivý obraz sa nachádzal na bojovej zástave. Nepriateľské vojská, keď videli túto zástavu, dali sa na útek s pokrikom: "Idú mariánske pluky!". Ak obraz v chráme je totožný s obrazom na bojovej zástave, vysvetľovalo by to ranu na tvári Panny Márie, ktorá mohla byť utŕžená v niektorom z bojov, ako aj krvavé stopy sú pozostatkami krviprelievania v bojoch. Toto tvrdenie si však vyžaduje hlbšie a dôslednejšie skúmanie, ktoré by určite bolo veľmi zaujímavé a prinieslo by viac svetla do histórie, doposiaľ zahalenej do rúška tajomstva. Podľa tejto verzie, by bol počiatok mariánskej úcty v Obišovciach položený do 14. storočia. [7]
 

V ďalšej verzii sa pôvod milostivého obrazu viaže s blízkou obcou Drienov. V minulosti Obišovce patrili pod správu Drienova, v ktorého farskom kostole sa tento obraz nachádzal. Na prelome 16. A 17. storočia, keď sa šíril kalvinizmus na našom území, kalvíni sa zmocnili obce Drienov a povyhadzovali všetky predmety a symboly s mariánskou tématikou. Pri vyhadzovaní mariánskeho obrazu, bol obraz bezcitne zasiahnutý bičom, čím sa vysvetľuje pôvod rany a krvavé kropaje na tvári Panny Márie. Zbožní veriaci však obraz zachránili a zaniesli do blízkych Obišoviec na vŕšok Putnok. Nie je známe, či kaplnka na vŕšku už stála, alebo ju narýchlo postavili a umiestnili do nej obraz. Neskôr sa uvažovalo o vrátení obrazu späť do Drienova, no veriaci ľud rozhodol, že ostane na vŕšku, kde sa neskôr vybudoval mariánsky chrám, od počiatku vyhľadávané pútnické miesto. Podobnosť obišovského obrazu s obrazom Panny Márie v Trnave, sa tiež vysvetľuje v súvislosti s rodom Máriássy. Niektorý člen spomínanej rodiny dal vyhotoviť kópiu podľa obrazu Panny Márie (pochádzajúceho z 12. alebo dokonca až z 9. Storočia) v Chráme sv. Alexie a sv. Bonifáca v Ríme. Trnavský obraz je údajne tiež kópiou spomínaného obrazu. Podobnosť obišovského obrazu s obrazom krv plačúcej Madony v Klokočove (dnes pri Zemplínskej šírave) predpokladá, že úcta ku Klokočovskej Panne Márii bola známa až začiatkom 17. storočia. Vzdialenosť medzi týmito pútnickými miestami pritom nie je veľká - 70 až 90 km. Je možné, že kvôli zväčšeniu mariánskej úcty neznámy maliar na už jestvujúci obraz namaľoval krvavé slzy. Úcta k obrazu siaha do dávnej minulosti, a preto jej pôvod je ťažko presne dokázať. [8]
 

Jedným zo zdrojov poznatkov je ľudová tradícia, ktorá v sebe stále obsahuje zrnko pravdy. Táto skutočnosť nič neuberá na úcte k Panne Márii, ktorá pretrváva do súčasnosti. Traduje sa historka o obraze Panny Márie, v ktorej sa hovorí: Milostivý obraz sa dostal do Obišoviec zvláštnym spôsobom z poľského Tarnova. Jedného dňa zmizol z tohto poľského mesta a zjavoval sa na lipe, ktorá rástla na kopci menom Putnok. Z lipy údajne vyžarovalo svetlo, ktoré bolo viditeľné zo širokého okolia. Keď sa to obyvatelia Tarnova dozvedeli, rozhodli sa vziať si obraz späť. Obraz naložili na voz, a keď bol obraz naložený a chceli s ním odísť, voz sa z miesta ani nepohol. Preto do voza zapriahli 3 páry koni. Keďže ani to nepomohlo, pohonič v snahe popohnať kone, šľahol bičom a zasiahol obraz Panny Márie, po tvári. Na obraze sa objavili krvavé slzy. Pri dôslednom pozeraní sa na obraz, môžeme si všimnúť znak - jazvu na líci. Ľudia pochopili, že Panna Mária si svoje miesto vyvolila v Obišovciach. Na tomto mieste bol postavený gotický kostol a ľudia z blízka i z väčších vzdialeností si začali miesto uctievať každoročnou púťou. Niekoľko mramorových dosiek na stene kostola vedľa milostivého obrazu, svedčí o vypočutí prosieb ľudí na príhovor Panny Márie. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Kostol Ružencovej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 4/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 412.
[2] www.obisovce.sk (12.4.2016)
[3 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 412.
[6 - 9] www.obisovce.sk (12.4.2016)
Bibliografia
www.obisovce.sk
GPS
48.861085, 21.243295
48°051'39.9"N 21°014'35.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk