Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ
Iný názov
Platthyovský kaštieľ
Lokalita
obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z druhej polovice 17. storočia. V roku 1762 bol prestavaný. Kaštieľ je dvojpodlažná budova na pôdoryse tvaru písmena U, na východnej strane s dvoma kratšími krídlami uzatvárajúcimi nádvorie, na západnej strane s dvoma štvorcovými vežami. Na vstupnej strane na vnútornom nároží oboch krídel sú symetricky situované okrúhle arkiere, posadené na krakorcoch. Fasády majú štvorcové a obdĺžnikové okná s kamennou šambránou a nadokennou rímsou. Na všetkých nárožiach je plastické kvádrovanie. Strechy na vežiach sú manzardové a na objekte sedlové s valbou. Sú pokryté dreveným šindľom. V miestnostiach sú prevažne valené lunetové klenby. Na nádvorí je studňa. Vnútorné zariadenie je podľa návrhu A. Slatinského. Nádvorie z uličnej strany zakončuje budova sýpky. Cez širokú polkruhovú bránu vedie klenutý podjazd do nádvoria. Vyústenie podjazdu tvorí malý rizalit do nádvoria, členený tromi oblúkmi. [1]
 

V roku 1695 dal kaštieľ postaviť František Platthy ml. Zomrel bez potomkov. Kaštieľ zdedil jeho brat Abrahám so synom Ľudovítom. Koncom 18. storočia prešiel do vlastníctva šľachtického rodu Pongráczovcov, ktorým patril do konca druhej svetovej vojny s krátkym prerušením, keď ho na krátky čas získali Batthyányiovci. Posledným vlastníkom kaštieľa v Diviakoch bol gróf Karol Pongrácz. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

V rokoch 1952 – 1958 bol kaštieľ obnovený v rámci pamiatkovej starostlivosti podľa projektu architekta A. Slatinského pre účely Matice slovenskej. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. V súčasnom období plní objekt úlohy depozitného pracoviska Slovenskej národnej knižnice.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Diviaky (Turčianske Teplice) - nádvorie kaštieľa (záhrada) foto © Viliam Mazanec 8/2002Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2021Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2021Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2021Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2021Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2021Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Ľuboš Repta 6/2020Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Patrik Kunec 6/2017Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Patrik Kunec 6/2017Diviaky (Turčianske Teplice) - renesančný kaštieľ foto © Patrik Kunec 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 295.
[2] LACIKA, Ján.: Kaštiele. Bratislava: Dajama, 2008. s. 107.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 295.
GPS
48.879848, 18.851894
48°0 52' 47.45", 18°0 51' 6.82"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk