Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dulovce - Kostol sv. Lukáša evanjelistu
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nová Ďala
Lokalita
obec Dulovce, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1872 s retardovanými neskoroklasicistickými a romantickými prvkami. [1] Sakrálny objekt ešte ani v roku 1911 nebol konsekrovaný. [2] Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou. Loď má rovný strop. V oboch priestoroch sú nástropné maľby v medailónoch z čias stavy kostola (v lodi je triptych sv. Anna, Zvestovanie, Narodenie, pravdepodobne od V. Pállika). Fasády sú členené lizénovým rámom, na štítovom priečelí je okrúhle okno a slepý stupňovitý vlys. [3]
 

Hlavný oltár pochádza z roku 1873 s obrazom sv. Lukáša evanjelistu od V. Pállika z roku 1873. [4] Po bokoch sú sochy Ježišovho a Máriinho srdca. Bočný oltár Lurdskej Panny Márie pochádza z konca 19. storočia. Kazateľnica s baldachýnom a parapetom s reliéfnou výzdobou pochádza z čias stavby kostola. Krstiteľnicu z červeného mramoru daroval kostolu v roku 1875 Pavol Szabó. Je tu aj drevený polychrómový reliéf Piety a drevený kríž s korpusom. V predsieni pod vežou sú dve sväteničky z červeného mramoru z konca 19. storočia. [5]
 

V 60. rokoch 20. storočia boli stropy a klenby doplnené ďalšími nástennými maľbami. [6]
 

Nad vchodom do lode je organový chór podoprený dvoma liatinovými stĺpmi a pekným kovaným zábradlím. Prvý organ získala farnosť v roku 1873 zo zbierky farníkov a milodarov, terajší organ pochádza z roku 1896 z milodarov Novoďalčanov žijúcich v Amerike. [7]
 

Zvon sv. Ladislava bol odliaty v Soporni, zrekvirovaný v čase prvej svetovej vojny na vojnové účely. Namiesto neho v orku 1922 firma Herold v Chomutove odliala zvon Kráľovnej sv. Ruženca. V roku 1933 dala Helena Kraslanová u tej istej firmy odliať zvon sv. Heleny a tá istá firma odliala aj malý zvon umieráčik. Starší puknutý zvon bol preliaty v roku 1976 na zvon sv. Františka Serafínskeho. Je na ňom nápis: „Na oslavu Boha a úctu sv. Františka Serafínskeho“ a „Boh mi dal všetko“ a odliala ho firma Letícia Dytrichová v Brodku pri Prostejove. Vo veži sú štyri zvony. [8]
 

Obec okrem malých výnimiek (niekoľko židovských rodín) obývalo výlučne obyvateľstvo katolíckeho vyznania. Veriaci patrili pod farnosť vo Svätom Petri, ktorá sa spomína už v roku 1226. V 19. storočí sa veriacim zo Svätého Petra nepáčilo, že im Novoďalčania zaberajú miesto v ich kostole, preto veriaci z Duloviec začali chodiť do kostola v Pribete, kde ich milo prijali. V rokoch 1859 - 1860 bola vo dvore Jozefa Rusnáka postavená zvonica, bohoslužby sa odbavovali u richtára Pavla Hamrana. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Ako uvádza chronostikon na veži, budova bola obnovená v roku 1983. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 351.
[2] http://www.dulovce.ocu.sk/kostol.html (10.3.2018)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 351.
[5 - 10] http://www.dulovce.ocu.sk/kostol.html (10.3.2018)
Bibliografia
www.dulovce.eu
GPS
47.871166, 18.269588
47°52'16.2"N 18°16'10.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk