Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Galša
Lokalita
obec Holiša, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol vybudovaný na staršom základe v roku 1768. Obnovený bol v roku 1854. Opravovali ho v roku 1901, 1912, 1930 a 1946. Jednoloďová dispozícia má polygonálny uzáver presbytéria, v ktorom sú valené lunetové klenby. Loď je krytá pruskou klenbou. V zásade ide o barokový priestor, členený konkávno-konvexnými piliermi, na ktorých spočívajú klenbové pásy. Predstavaná veža stojí na pilieroch. Zastrešená je ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. [1] Veža bola pri ústupe Nemcov na konci druhej svetovej vojny značne poškodená. [2]
 

Krstiteľnica je kamenná kalichovitá z konca 18. storočia. Z pôvodnej barokovej kazateľnice sa zachoval už len baldachýn a štyri plastiky evanjelistov. Zvon je z roku 1612. [3] Novší klasicistický zvon pochádza z roku 1847. [4]
 

Plastika Panny Márie z druhej polovice 19. storočia je ľudová polychrómovaná drevorezba. Umiestnená je na pravej strane lode. Kazateľnica pochádza z konca 18. storočia a je to polychrómovaná drevorezba. Parapet riečnišťa je novší so sekundárne umiestnenými pôvodnými sochami evanjelistov. Na baldachýne sú dve sochy evanjelistov a vo vrchole je umiestnená socha Krista. Umiestnená je na pravej strane lode. Krstiteľnica je zhotovená z pieskovca. Kupa je dekorovaná lupeňmi a na pravej strane sú svätyne. Pacifikál je neskorobarokový a pochádza z konca 18. storočia. Umiestený je v sakristii. [5]
 

V obci Holiša bola farnosť s kostolom už pred rokom 1232. Rímskokatolícka cirkev patrila do novohradského archidiakonátu ostrihomského biskupstva. V roku 1375 postavili v Holiši šľachtici Mikuláš, Šimon a Lukáč kaplnku. V roku 1554 bol v Holiši farárom Ján. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova prebehla v rokoch 2021 - 2022.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 11224/0. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 6/2013Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 6/2013Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Novotný 2/2022Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Novotný 2/2022Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Novotný 2/2022Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Novotný 2/2022Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Novotný 2/2022Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Novotný 2/2022Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Novotný 2/2022Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Novotný 2/2022Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Novotný 2/2022Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Novotný 2/2022Holiša - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Novotný 2/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 415.
[2] www.ocuholisa.sk (10.5.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 415.
[4 - 6] www.ocuholisa.sk (10.5.2017)
[7] www.pamiatky.sk (23.5.2024)
Bibliografia
www.ocuholisa.sk
GPS
48.309842, 19.748976
48°18'35.4"N 19°44'56.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk