Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Vadičov - zvonica
Iný názov
Horný Vajčov
Lokalita
obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica z 19. storočia. Malá hranolová vežovitá stavba, ktorá je na prvom podlaží murovaná, v hornej časti drevená, krytá stanovou strechou. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 439.
GPS
49.261474, 18.861326
49°15'41.3"N 18°51'40.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk