Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kostoľany pod Tribečom - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Gýmešské Kostoľany
Lokalita
obec Kostoľany pod Tribečom, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Výstavba kostola sa datuje niekedy okolo roku 1000. Spolu s kostolom v Kopčanoch patrí medzi najstaršie stavby na území Slovenska. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1721 k nemu na západnej strane pristavali barokovú sakristitiu, ktorú v rokoch 1964 - 1965 nahradili súčasnou prístavbou, čím sa značne narušil stredoveký ráz kostola. Od roku 2009 je kostol zapísaný do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva. [2]
 

Kostoľany pod Tribečom - Kostol sv. Juraja (č. ÚZPF 1452/1) - čiastkový architektonicko-historický výskum interiéru (pôvodná západná fasáda lode) - rok 2008. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [3]
 

Kostoľany pod Tribečom - Kostol sv. Juraja (č. ÚZPF 1452/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2010. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [4]

Fotogaléria
Kostoľany pod Tríbečom - Kostolík svätého Juraja foto © Imrich Kluka 7/2007Kostoľany pod Tribečom - Kostol sv. Juraja foto © Oto Tomeček 9/2018Kostoľany pod Tribečom - Kostol sv. Juraja foto © Oto Tomeček 9/2018
Poznámky
[1] ONDICA, Slavomír et al: Duchovné Slovensko. Sabinov-Trnava: DINO-Spolok sv. Vojtecha, 2010. s. 15.
[2] ONDICA, Slavomír et al: Duchovné Slovensko. s. 15.
[3 - 4] www.pamiatky.sk (22.4.2018)
Bibliografia
BAKOŠ, Ján: Genéza nástenných malieb v Kostoľanoch pod Tríbečom. In: Vlastivedný časopis, XVII, 1968, č. 4, s. 178 – 181.
LACIKA, Ján: Kostol sv. Juraja. In: Krásy Slovenska, LXXXI, 2004, č. 3-4, s. 52.
PEŤKOVÁ, Viera: Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Košice: VIENALA, 2015. 112 s. ISBN 978-80-8126-116-9
GPS
48.415774, 18.246501
48°24'56.8"N 18°14'47.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk