Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovské Kľačany - Kostol sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kľačany
Lokalita
obec Liptovské Kľačany, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1878 – 1889 v historizujúcom slohu, ktorý poňali moderne. Sakrálny objekt vznikol na mieste starého gotického kostola, ktorý pochádzal z roku 1339. Pri obnove kostola v rokoch 1951 – 1952 bola historizujúca romantická stavba pozmenená modernizačnými zásahmi v interiéri (nový betónový strop s hlbokými kazetami), aj vo farebnej úprave fasád. [1]
 

Zo staršieho zariadenie prvej stavby sa zachovali dva barokové obrazy sv. Barbory a sv. Alžbety z polovice 18. storočia a neskorobarokové tabernákulum s cherubínmi z polovice 18. storočia. [2]
 

Pôvodný kostol bol postavený bez veže. V jeho blízkosti však neskôr stála drevená zvonica so zvonom z roku 1612, preliatym v roku 1827. Na mieste pôvodného stredovekého kostola postavili nový kostol, pretože si takéto riešenie vynútila zlá statika pôvodného objektu. Po skončení stavebných prác na kostole bola v roku 1880 pri ňom postavená nová drevená zvonica. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 232.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 232.
[3] www.liptovskeklacany.sk (3.9.2016)
GPS
49.038338, 19.472869
49°02'18.0"N 19°28'22.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk