Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Madunice - súsošie sv. Vendelína, Floriána a Rócha
Lokalita
obec Madunice, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Ľudové súsošie pochádzajúce z roku 1839. Renovované bolo v roku 1933. [1] Na vrchole podstavca stojí socha sv. Vendelína. Je pomerne väčšia ako sochy umiestnené pod ňou. Naľavo je umiestnený sv. Róchus a napravo sv. Floriána, v súčasnosti už iba kópie. Originálne kamenné plastiky sa nezachovali. Okolo súsošia je kovová mreža, ktorá bola osadená sekundárne. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Súsošie je zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 939/1 - 5. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí za Kostolom Narodenia Panny Márie.
Fotogaléria
Madunice - súsošie sv. Vendelína, Floriána a Rócha foto © Ľuboš Repta 10/2022Madunice - súsošie sv. Vendelína, Floriána a Rócha foto © Ľuboš Repta 10/2022Madunice - súsošie sv. Vendelína, Floriána a Rócha foto © Ľuboš Repta 10/2022Madunice - súsošie sv. Vendelína, Floriána a Rócha foto © Ľuboš Repta 10/2022Madunice - súsošie sv. Vendelína, Floriána a Rócha foto © Ľuboš Repta 10/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 270.
[2 - 3] www.pamiatky.sk (21.5.2023)
Bibliografia
www.madunice.sk
GPS
48.478778, 17.781824
48°28'43.6"N 17°46'54.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk