Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mojtín - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Mojtín, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol s neorománskymi prvkami postavený v roku 1863. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a s asymetricky umiestnenou pristavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Na priečelí je oblúčikový vlys. Výmaľba je z roku 1931 od E. Massányiho, F. Papa a E. Petrikoviča. [1] Veža je zakončená ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štítky. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi.
 

Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu je z polovice 19. storočia. Hlavný oltár má obraz s. Cyrila a Metoda z roku 1858 od J. B. Klemensa. Obraz Immaculaty z roku 1875 je rovnako od J. B. Klemensa. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 332 - 333.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 333.
Bibliografia
www.obecmojtin.sk
GPS
48.984747, 18.405111
48°59'05.1"N 18°24'18.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk