Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Mýto pod Ďumbierom, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1822 – 1828. Obnovený bol v roku 1932. Vežu postavili v 20. storočí. Sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, s náznakom kríženia v lodi, s predstavanou vežou, zaklenutý pruskými a českými klenbami. Na veži je obiehajúca pavlač na konzolách. [1] Fasády sú hladké. Veža je krytá kupolou s laternou.
 

Oltár je neoklasicistický, v strede s obrazom Ježiša v Getsemanskej záhrade od A. Štollmanna z roku 1905. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 10/2015Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 10/2015Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Mýto pod Ďumbierom - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 350.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 350.
GPS
48.854192, 19.635461
48°51'15.1"N 19°38'07.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk