Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Sitnica - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Dolná Šitnica, Nižná Šitnica
Lokalita
obec Nižná Sitnica, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1768. Rozšírený bol v roku 1799. Obnovený bol po zemetrasení v roku 1886. Jednoloďový priestor s polkruhovým ukončením presbytéria a malou vežou, vstavanou do štítového priečelia. Interiér má rovný strop. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža je zakončená ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie bolo z prvej polovice 20. storočia. Pravdepodobne ho preniesli do moderného kostola. [2]
 

Uvoľnením náboženských otázok zo strany straníckych a štátnych orgánov sa v roku 1968 v obci čoraz intenzívnejšie uvažovalo o výstavbe nového kostola. Dôvodom bolo objavovanie sa trhlín v múroch starého kostola a jeho priestory boli pre veriacich už veľmi malé. [3]
 

14. septembra 1969 sa v obci konala veľká slávnosť pri príležitosti položenia základného kameňa pre výstavbu nového kostola. Výstavba pokračovala najmä v roku 1970. V roku 1971 bola novostavba pokrytá, ale nastalo veľké sklamanie pre obyvateľov obce, pretože staviteľom bol odobraný politický súhlas pokračovať v stavbe kostola. Ďalší súhlas na jeho dokončenie bol daný až v roku 1976. Stavba kostola bola dokončená a 14. septembra 1977 sa uskutočnila slávnostná vysviacka. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je katastrofálny. Sakrálny objekt je opustený, zabudnutý a vyzerá nechcený! Vybudovaný bol nový a starý je už pre obec nezaujímavý!
Prístup
Nachádza sa mimo zástavby obce. Stojí na východ od nej.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 383.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 383.
[3 - 4] www.niznasitnica.sk/-historia (16.5.2021)
GPS
49.067614, 21.797451
49°04'03.4"N 21°47'50.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk