Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Hrušov
Iný názov
Hrušovník, Hrušov
Lokalita
obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený v rokoch 1760 – 1770 na spôsob tereziánskych rokokovo-klasicistických stavieb. Po druhej svetovej vojne v rokoch 1947 – 1950 bol nevhodne zastrešený a v interiéroch zmenený. Ide o jednopodlažnú stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom, na uličnej a záhradnej fasáde má mierne vystupujúci stredný rizalit, deliaci rytmus okien je 6-3-6. Obe fasády sú členené medziokennými pilastrami s iónskou hlavicou. Budova mala pôvodne manzardovú strechu a voľné schodište s terasou, ktoré viedlo do parku. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Nižný Hrušov - kaštieľ (č. ÚZPF 1241/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa nie je dobrý. Objekt sa pre nevhodné stavebné zásahy málo podobá na historické sídlo. Stratil veľa znakov zo svojej pôvodnej podoby.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 389.
[2] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
Bibliografia
www.niznyhrusov.sk
GPS
48.807990, 21.774068
48°48'28.8"N 21°46'26.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk