Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Zámky - Kaplnka Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Bernolákova kaplnka
Lokalita
obec Nové Zámky, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Najstarší kamenný cintorín mesta sa nachádzal na terajšom Bernolákovom námestí a zrušený bol v roku 1872. Na cintoríne, teraz už v parku, sa nachádza Kaplnka Najsvätejšej Trojice, ktorú na Božiu slávu nechal postaviť Jakub Škultéty. [1]
 

Baroková kaplnka bola postavená v roku 1722. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý valenou lunetovou klenbou. [2] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami.
 

V roku 1813 v nej pochovali významného spisovateľa Antona Bernoláka. [3]
 

Kaplnka je pietnym miestom kodifikátora spisovnej slovenčiny, učiteľa, kňaza a školského dozorcu Antona Bernoláka, ktorý prišiel do Nových Zámkov v roku 1797, a pôsobil v meste 16 rokov. Zomrel v roku 1813. Po úprave a zrušení kamenného cintorína bol Anton Bernolák znova pochovaný, dostal sa do spoločného hrobu s Michalom Flengerom, zakladateľom dievčenského školského ústavu a s farárom Štefanom Laurom. Novozámocký farár Ján Fabian dal umiestniť pamätnú tabuľu na stenu kaplnky. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka bola renovovaná v 19. storočí, 30. rokoch 20. storočia, v roku 1967 a 1997. [5]
 

Počas renovácie v roku 1997 odstránili vlhké omietky, opravili a doplnili sa klampiarske výrobky z medeného plechu, žľaby a zvody. Obnovila sa vnútorná a vonkajšia maľba a nátery. Boli osadené kované mrežové dvere. Vykonali sa tiež sadové úpravy okolia kaplnky. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v parku na Bernolákovom námestí 14.
Poznámky
[1] www.novezamky.sk/historia-a-pamiatky-mesta/ds-1402 (26.4.2021)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 407.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 407.
[4] www.novezamky.sk/historia-a-pamiatky-mesta/ds-1402 (26.4.2021)
[5] www.pamiatky.sk (8.8.2021)
[6] www.novezamky.sk/historia-a-pamiatky-mesta/ds-1402 (26.4.2021)
Bibliografia
www.novezamky.sk
GPS
47.987621, 18.157438
47°59'15.4"N 18°09'26.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk