Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oravská Polhora - prícestný kríž
Lokalita
obec Oravská Polhora, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kamenný prícestný kríž pri hlavnej ceste je datovaný rokom 1874. Na kamennom hranolovom sokli je v spodnej časti reliéf Panny Márie a dve volúty. Horná časť s rímsovou hlavicou tvorí podstavec krucifixa. [1]
 

Kríž bol dovezený do Oravskej Polhory v roku 1954 z Ústia na Orave, pred zatopením, pri vytváraní nádrže Oravská priehrada. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Renovácia kríža sa uskutočnila v rokoch 2011 – 2012. V nedeľu 29. júla 2012 po svätej omši o 10:00 hod. požehnal farár zrekonštruovaný kríž pri kaplnka Božského srdca. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Poznámky
[1] HUBA, Peter: Oravská Polhora. Vlastivedná monografia. Bratislava: Vydal MNV v Oravskej Polhore v slovenskom telovýchovnom vydavateľstve Šport, 1989. s. 126.
[2 - 3] www.orava-region.sk (24.1.2015)www.pamiatkynaslovensku.sk