Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
palisáda
drevené opevnenie = hradba tvorené najčastejšie hore zašpicatenými husto zarazenými kôlmi. Predstavovala pomocnú obrannú funkciu najčastejšie na korune valov, alebo pred priekopou.www.pamiatkynaslovensku.sk