Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Bučany - barokový kaštieľ
Lokalita
obec Bučany, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia. Ide o dvojpodlažnú budovu na pôdoryse písmena U. Kaštieľ mal manzardovú strechu. Fasády s rizalitmi sú delené kordónovou rímsou. Vstupný portál kamenný s polkruhovým, mierne stlačeným uzáverom. Pôvodná dispozícia je zachovaná. Miestnosti na prízemí mali pruské klenby so štukovým dekorom, na poschodí boli rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Bez zásahu. Za socializmu bol používaný ako sýpka.
Stav
Stav historického sídla je katastrofálny!!! Väčšia časť kaštieľa je zrútená. Stojí iba múr uličnej fasády.
Prístup
Nachádza sa v strede obce.
Kaštieľ Bučany foto © Imrich Kluka 3/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 231.
Literatúra
www.bucany.sk