Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pušovce - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pušovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1812 s využitím objektu staršej kaplnky z roku 1798, ktorá sa stala presbytériom. Opravovali ho v roku 1882, 1909 a 1942. Sakristiu priliehajúcu k severnej strane presbytéria rozšírili v roku 1955. Je to jednoloďový priestor s polkruhovým zakončením dlhšieho presbytéria (stará kaplnka) a do štítového priečelia vstavanou vežou. Presbytérium je kryté konchou, loď mala pôvodne dve polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadali na rímsy pilastrov. Pri oprave v roku 1909 klenby odstránili, ale pásy ostali. Hladké fasády s novšími oknami sú členené opornými piliermi. [1] Veža vytvárajúca na priečelí mierny rizalit je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný oltár je neorokokový zo 60. rokov 19. storočia s obrazom Narodenia Panny Márie (olejomaľba). Dva bočné oltáre – sv. Jána Nepomuckého a Ružencovej Panny Márie sú z prvej polovice 19. storočia, s klasicistickou stĺpovou architektúrou, ovplyvnenou prácami východných cirkví. Klasicistická kazateľnica z roku 1812 má na parapete obrazy evanjelistov v oválnych vencoch. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 583.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 583.
Bibliografia
www.obecpusovce.sk
GPS
49.087927, 21.409046
49°05'16.5"N 21°24'32.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk