Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sabinov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola gotická kaplnka z roku 1375. [1] Kaplnku dal postaviť richtár Herrmann spolu s mešťanom Kolomanom. [2] Rozšírili ju v roku 1484. [3] Zväčšenie malého sakrálneho objektu o južnú loď sa uskutočnilo zrejme preto, aby sa ľud mal možnosť zúčastniť bohoslužieb aj počas dlhodobých opráv farského kostola. [4] Po prevzatí piaristami v roku 1738 bola zbarokizovaná. Pôvodne jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria bol prístavbou južnej kaplnky v roku 1484 rozšírený na dvojloďový. Presbytérium je zaklenutý barokovou valenou klenbou. Vo väčšej lodi sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na nástenné piliere. V menšej (bočnej lodi), ktorá je otvorená do väčšej lode dvoma arkádami sú dve polia krížovej klenby. V presbytériu a za oltárom južnej kaplnky sú barokové iluzívne nástenné maľby. Na južnej strane kostola je pristavaná sakristia. Na západnej strane je malá predsieň so vstupným portálom. Fasády sú hladké. Západné vstupné štítové priečelie je zakončené volútovým štítom. Nad presbytérium je uprostred malý sanktusík. [5]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 opisuje vybavenie interiéru takto: Hlavný oltár s plastikou Immaculaty je rokokový z polovice 18. storočia. Za oltárom je iluzívna stĺpová architektúra v nástennej maľbe. Dva bočné oltáre sú klasicistické a komponované ako pendanty, na jednom je obraz sv. Jozefa, na druhom sv. Anny. Oba oltáre majú klasicistickú stĺpovú architektúru zo začiatku 19. storočia. Oltár sv. Kríža v južnej lodi je neskorobarokový so skupinou Ukrižovania z rokov 1730 – 1740, na menze sekundárne umiestnený obraz Nesenia kríža je barokový z 18. storočia, za oltárom sa nachádza tiež iluzívna architektúra v nástennej maľbe. Renesančný epitaf je z konca 16. storočia. Voľný obraz svätca v rehoľnom rúchu piaristov je neskorobarokový z polovice 18. storočia. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na námestí v tesnej blízkosti farského Kostola sv. Jána Krstiteľa.
Fotogaléria
Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 76.
[2] https://farnostsabinov.sk/sk/content/historia-kostolov (21.1.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 76.
[4] https://farnostsabinov.sk/sk/content/historia-kostolov (21.1.2023)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 76 - 77.
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 77.
Bibliografia
www.sabinov.sk
GPS
49.102650, 21.097108
49°06'09.5"N 21°05'49.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk