Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Staré Hory – Kalvária
Lokalita
obec Staré Hory, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
O vzniku Kalvárie na známom pútnickom mieste v hornatom prostredí Starých Hôr ešte za čias pôsobenia jezuitov sa vie už iba toľko, že v roku 1726 dal vistaviť Starohosrkí P. Štefan Michael Rojs na košiaru Calvariu. Pravdepodobne bola situovaná na tom istom mieste, kde i dnešný súbor. [1]
 

V roku 1809 boli postavené nové kríže so siedmimi stanicami Umučenia a bola urobená riadna cesta na Kalváriu. Na katastrálnej mape z roku 1859 sú však zaznačené len tri zastavenia, ktoré stoja až dones. Neskôr, v rokoch 1891 – 1894, z iniciatívy a podľa plánov okresného notára Dionýza Dvihalyho postavili veriaci s prispením lesného eráru ako patróna neogotickú kalvársku kaplnku, zasvätenú Sedembolestnej Panne Márii. Zároveň v roku 1893 obnovili celý areál a postavili aj nové zastavenia Krížovej cesty. Na zachovanej fotografii z roku 1928, tesne po obnove areálu v roku 1925, sú zastavenia, doplnené už pravdepodobne na štrnásť, situované po bokoch kalvárskej kaplnky a pred ňou stoja tri kríže s korpusmi Ukrižovaných, maľovanými na plechu. Stav sa zmenil v roku 1968. S využitím pôvodných murovaných zastavení, v súčasnosti III., VI. a VIII., boli postavené nové zastavenia Krížovej cesty pozdĺž chodníka vedúceho ku kaplnke. Murované pilierikové stavby starých zastavení sú rozčlenené rímsami na sokel, driek a nadstavec s trojuholníkovým štítom. Na prednej strane nadstavca je v nike s jednoduchým dreveným orámovaním s trojuholníkovým štítom a krížikom vo vrchole vyobrazenie výjavu Krížovej cesty. Výjavy sú farebné reprodukcie doplnené naivnom maľbou. Rovnakú podobu dreveného rámu s obrazom, upevneného iba na kovovej tyči, majú i nové zastavenia. [2]
 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, situovaná na vrchole kopca, je hrazdená stavba s murovaným soklom, postavená na obdĺžnikovom pôdoryse s polygonálnym uzáverom. Čelná fasáda je ukončená trojuholníkovým štítom so vstavanou oktogonálnou vežičkou a dominuje jej mohutný drevený portál s lomeným oblúkom a sedlovou strieškou. Na priečelí sa bohato uplatňujú neogotické drevené vyrezávané dekoratívne prvky. Interiér je zaklenutý lomenou valenou klenbou. Na oltári je umiestnená polychrómovaná drevená socha Piety, po bokoch doplnená postavami dvoch svätíc. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pri obnove v roku 1968 bol ústredný kríž pred kaplnkou nahradený kovovým s maľbou postavy Krista na plechu. Bočné kríže už nanovo nepostavili. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na jednom z pahorkov na severnej strane obce. [5]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 328.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 328.
[3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 328 - 329.
[4 - 5] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 328.
Bibliografia
www.starehory.sk
GPS
48.841555, 19.118864
48°50'29.6"N 19°07'07.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk