Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľčianky - Krížová cesta
Lokalita
obec Topoľčianky, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Topoľčianky boli kedysi významným pútnickým miestom. Po bokoch kameňom vydláždenej cesty, vedúcej stredom cintorína a smerujúcej k záverečnej Kaplnke Božieho hrobu, stojí v striedavom rytme 14 zastavení Krížovej cesty, pomedzi ktoré sú vysadené lipy. Pred priečelím kaplnky, na osi cesty, sú umiestnené tri drevené kríže. Najprv, v roku 1907, v období pôsobenia kanonika Jána Martinčeka, [1] boli z podnetu a zo zbierky farníkov postavené zastavenia a kríže. [2] Kalvária bola vysvätená 14. júla 1907.
 

Hranolové zastavenia historizujúceho slohového výrazu, zavŕšené trojuholníkovým štítom so sedlovou strieškou, majú výklenky rámované pilastrami s keramickými korintskými hlavicami, ktoré vyhotovili v 80. rokoch 20. storočia v pukaneckej dielni ako kópie pôvodných štukových hlavíc. V hlbokých, valene zaklenutých výklenkoch, chránených kovovou mrežou, sú umiestnené liatinové polychrómované reliéfy Krížovej cesty, rovnaké ako napríklad v Diakovciach, Humennom, Novej Bani, Starej Turej a v Stupave. Tri drevené kríže pred priečelím kaplnky kryjú oblúkové plecové striešky. Ústredný nesie liatinovú plastiku Krista a bočné na plechu maľované postavy lotrov. Korpusy sú údajne pôvodné, kríže so strieškami vymenili v roku 1997. [3]
 

Kalváriu sa farníci rozhodli dobudovať v roku 1933, v jubilejnom roku umučenia Spasiteľa, výstavbou Kaplnky Božieho hrobu, ktorú dokončili v roku 1934. Jednoduchá stavba s obdĺžnikovou loďou a segmentovým oltárnym uzáverom je zaklenutá segmentovou valenou klenbou. Fasády rámujú lizény a priečelie završuje čiastočne predstupujúca štíhla veža. Nad oltárom, v ktorého spodnej časti je Boží hrob, visí obraz Snímanie z kríža, olejomaľba na plátne od miestneho maliara Ferdinanda Felixa z roku 1934. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovy Kalvárie sa realizovali v rokoch 1968 (fasáda kaplnky), 1979 (nová kamenná dlažba chodníka), 1985 – 1986 (zastavenia), 1997 (kríže, prístavba prístreška pred vstupom do kaplnky), 1998 (ochranný náter reliéfov zastavení). [5]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaná je na mierne stúpajúcom teréne cintorína, medzi farským Kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej a Kaplnkou sv. Anny. [6]
Poznámky
[1] Ján Martinček (1846 – 1911) pôsobil v Topoľčiankach v rokoch 1900 – 1911. ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 361.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 359.
[3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 359 a 361.
[4 - 5] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 361.
[6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 359.
Bibliografia
www.topolcianky.sk
GPS
48.421440, 18.407136
48°25'17.2"N 18°24'25.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk