Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trávnica - Kaštieľ Rudnyianszkych
Iný názov
Fíš
Lokalita
obec Trávnica, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kaštieľ z polovice 18. storočia. Upravovaný bol v 19. a 20. storočí. Dvojpodlažná stavba s pôdorysom v tvare písmena L, so stredným rizalitom schodišťa na hlavnej fasáde a s kaplnkou v severozápadnom krídle. V jednej miestnosti je pôvodný štukovaný ornamentálny strop. [1]
 

Kaštieľ zo začiatku patril Baloghovcom. Neskôr ho odkúpil Jozef Benčík, ženbou ho potom získal gróf Maximilián Barbó, ten ho predal Eugenovi Szontághovi a od roku 1916 sa jeho vlastníkom stal Ján Rudnyianszky. V rámci reštitúcií ho získali potomkovia rodiny Rudnyianskych, ktorí ho neskôr predali. Dnes je majiteľkou Mgr. Eva Girelli, ktorá kaštieľ opravuje. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Trávnica – kaštieľ (č. ÚZPF 372/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2003. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované. Kaštieľ je v súkromných rukách.
Prístup
Nachádza sa uprostred obce.
Fotogaléria
Trávnica - Kaštieľ Rudnyianszkych foto © Imrich Kluka 2/2010Trávnica - Kaštieľ Rudnyianszkych foto © Imrich Kluka 2/2010Trávnica - Kaštieľ Rudnyianszkych foto © Imrich Kluka 2/2010Trávnica - Kaštieľ Rudnyianszkych foto © Imrich Kluka 2/2010Trávnica - Kaštieľ Rudnyianszkych foto © Imrich Kluka 2/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 295.
[2] www.travnica.sk
[3] www.pamiatky.sk (25.4.2023)
GPS
48.136291, 18.334362
48°0 8' 10.65", 18°0 20' 3.70"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk