Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšný Kubín - Horný kaštieľ
Iný názov
Kubínyiovský kaštieľ
Lokalita
obec Vyšný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokovo-klasicistický kaštieľ postavený koncom 18. storočia. V druhej polovici 19. storočia bol pseudobarokovo prestavaný. Dvojpodlažná stavba má ústredný arkádový rizalit, ktorý je ukončený volútovým štítom. Hlavná fasáda má vysokú dekoratívnu bosáž. Plocha fasády je rustikovaná. Ústredné schodište má liatinové zábradlie s bohatou ornamentikou. [1] Okolo kaštieľa bol rozsiahly anglický park.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Za socializmu bol sídlom Miestneho národného výboru (MNV). Priestory sú v súčasnosti využívané na kultúrne účely a je v ňom sídlo Obecného úradu. V prízemí je umiestnená trvalá expozícia, ktorá bola otvorená pri príležitosti 150. výročia narodenia básnika – Pavla Országha Hviezdoslava. Cieľom expozície je priblížiť návštevníkom básnikovho rodiska postavu jej najvýznamnejšieho rodáka, jeho vzťah k rodisku, ktoré zohralo veľmi dôležitú úlohu na ceste životom i básnickou tvorbou. Časť expozície je venovaná ďalším dejateľom, ktorí boli počas svojho života výrazne spätí s obcou. Expozícia približuje aj historický vývoj obce, radiacej sa k najstarším na Orave. [2]
Prístup
Stojí v hornej časti obce.
Fotogaléria
Vyšný Kubín - Horný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Vyšný Kubín - Horný kaštieľ foto © Imrich Kluka 7/2012
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 217.
[2] www.vysnykubin.sk
Bibliografia
www.vysnykubin.sk
GPS
49.184535, 19.315055
49°11'04.3"N 19°18'54.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk