Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Andrejová - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Andrejová, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1925. V interiéri sa nachádza časť starého ikonostasu a niekoľko obrazov z druhej polovice 18. storočia, ktoré boli prenesené zo starého dreveného kostola. Ten zhorel. [1]
 

Ide o malý sakrálny objekt s polkruhovým uzáverom a trojuholníkovým štítom. Fasády sú hladké. Vstup do kaplnky je polkruhovo ukončený.

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce. Nachádza sa na návrší za domami.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 19.
Bibliografia
www.andrejova.eu
GPS
49.331597, 21.330283
49°19'53.8"N 21°19'49.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk