Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bačka - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bačka, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol. V 18. storočí bol barokizovaný. Prefasádovali ho v rokoch 1928 – 1929. Obvodové múry sú z polovice 15. storočia, zaklenutie presbytéria okolo roku 1510, klenba lode z čias okolo roku 1700. Kostol je jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria zaklenutého hviezdicovou klenbou, ktorá dosadá na neskorogotické konzoly. Na svorníku a pri jednej z konzol sú neskorogotické erby rodiny Guth-Keled. Loď má hrebienkové krížové klenby, dosadajúce na rímsu pilastrov. V presbytériu sa zachovalo pôvodné kamenné neskorogotické pastofórium z čias okolo roku 1510. [1]
 

Hlavný oltár je z 19. storočia s obrazom Immaculaty od E. Révesza z roku 1887. Obraz Ukrižovania, maľba na dreve je z polovice 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádzal na povale kostola obraz sv. Imricha zo začiatku 18. storočia a štyri barokové sochy z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 25.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 25.
GPS
48.444234, 22.050762
48°26'39.2"N 22°03'02.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk