Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Štiavnica - Starý hrad
Lokalita
obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pre narastajúce turecké nebezpečenstvo sa v roku 1546 začala radikálna prestavba mestského gotického kostola v Banskej Štiavnici na hrad. Dokončená bola v roku 1559. V časoch Bachovho absolutizmu v rokoch 1851 – 1859 bola hradná veža väzením pre politických väzňov. V 20. storočí bol hrad upravený pre potreby vlastivedného múzea.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Umelecko-historický a architektonický prieskum: SÚPSOP Bratislava, dr. L. Cidlinská – Ing. arch. T. Kalafús, v rokoch 1968 – 1969. Záchranné statické práce: Geologický průzkum Rýmařov, 1976. Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1976. Projektová úloha: Projektový ústav kultúry, 1976. [1]
 


 

Súčasný stav hradu je výsledkom niekoľkých principiálne odlišných etáp obnovy. Prvá komplexná pamiatková úprava sa zamerala na adaptáciu komplexu pre Mestské múzeum. Realizovaná bola pod vedením Kolomana Luxa v rokoch 1909 – 1914. Išlo o konzervačnú metódu s dôrazom na prezentovanie renesančnej podoby hradu. Ďalšie úpravy, zamerané na rekonštrukciu opevnenia do renesančnej podoby, sa realizovali postupne v 60., 70. a 80. rokoch 20. storočia. Tie však zničujúco zasiahli do zachovaného opevnenia a po ich realizácii dnes z pôvodnej fortifikácie ostali len hmoty murív s niekoľkými viac-menej náhodne zachovanými detailami. Kritické zhodnotenie všetkých etáp sa stalo východiskom pre ďalšiu obnovu hradu, ktorá prebieha od roku 2000. Rekonštrukcia sa vracia k princípom Luxovho pamiatkárskeho prístupu, pretože sa ukázali ako veľmi vhodné a v jeho intenciách napreduje aj obnova ďalších , doteraz neupravených častí hradu.

Fotogaléria
Banská Štiavnica - Starý hrad zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1912)Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Imrich Kluka 1/2007Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Imrich Kluka 8/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 3/2008Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 3/2008Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 3/2008Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 3/2008Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 3/2008Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Patrik Kunec 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Jana Lacková 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Jana Lacková 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Jana Lacková 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Jana Lacková 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Jana Lacková 8/2011Banská Štiavnica - Starý hrad foto © Jana Lacková 8/2011
Poznámky
[1] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 11.
Bibliografia
ČELKOVÁ, Mária: Oživené umenie v Starom zámku. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 1, s. 56 - 62.
LAHO, Marek et al.: Starý zámok v Banskej Štiavnici – použitý stavebný kameň, jeho vlastnosti a identifikácia historických zdrojových kameňolomov. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 249 – 258. ISBN 978-80-89175-59-8
PLEKANEC, Vladimír: Starý zámok v Banskej Štiavnici – reštaurovanie interiéru kaplnky. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 3, s. 68 – 70.
www.banskastiavnica.sk
GPS
48.459632, 18.891280
48°27'34.7"N 18°53'28.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk