Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Štiavnica - Piarska brána
Lokalita
obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná brána mestského opevnenia, ktorú postavili v roku 1554. Barokovo bola upravená v 18. storočí. Piarská brána je dvojpodlažná hranolová veža s priechodom na prízemí, spojená krátkymi úsekmi hradbového múru s kruhovými baštami. Východnú baštu zrútili v roku 1944. Pri barokovej úprave dostala vonkajšia fasáda na nárožiach zväzky iónskych pilastrov s úsekmi zalamovanej náklady, vnútorná fasáda má na prízemí pásovú bosáž a na nárožiach poschodia bosované lizény. Fasády majú volútový štít zakončený zalamovanou rímsou so šiškami. Na bašte je cibuľová strieška s laternou. [1]
 

Piarska brána bola súčasťou mestského hradbového systému, ktorý pozostával z dvojnásobného venca opevnenia. Bol vytvorený vzájomným pospájaním obvodových murív jednotlivých domov. Hlavné komunikácie boli uzavreté piatimi bránami. Z nich sa ako jediná zachovala Piarska brána. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti mesta.
Fotogaléria
Banská Štiavnica - Piarska brána foto © Patrik Kunec 3/2008Banská Štiavnica - Piarska brána foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Piarska brána foto © Patrik Kunec 3/2008Banská Štiavnica - Piarska brána foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Piarska brána foto © Patrik Kunec 11/2010Banská Štiavnica - Piarska brána foto © Patrik Kunec 11/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 69.
[2] www.banskastiavnica.sk (12.5.2014)
Bibliografia
CHOVANOVÁ, Iveta: Piargska brána v Banskej Štiavnici. In: Pamiatky a múzeá, 2023, č. 3, s. 45 – 48.
www.banskastiavnica.sk
GPS
48.455355, 18.893053
48°027'19.3"N 18°053'35.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk