Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Devín (Bratislava)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Devín patrí medzi najstaršie písomne doložené slovanské hradiská na území Slovenska. V historických prameňoch sa prvýkrát spomína v roku 864 vo Fuldských análoch ako pevnosť Dowina. V rokoch 1635 – 1918 bol majetkom Pálffyovcov. V 18. storočí hrad už nebol udržiavaný a v roku 1809 ho napoleonskí vojaci vyhodili do vzduchu. V roku 1896 boli vo veľkej miere zničené zvyšky murív horného hradu, pretože bol v jeho priestoroch postavený pamätník k tisícročiu trvania maďarskej ríše. Na získanie priestoru pre pamätník došlo k násilnej likvidácii murív hradu aj odstrelom. Pamätník bol odhalený 18. októbra 1896 a zničený 21. januára 1921 českými sokolmi. V dejinách slovenského národa má ruina hradu Devín osobitný význam. V 19.storočí si ho štúrovci zvolili za symbol slovenského národného obrodenia. Sem smerovali ich vlastenecké výlety, z ktorých najznámejší je najmä ten, ktorý sa uskutočnil 24. apríla 1836 a pripomína ho pamätná tabuľa umiestnená na hrade.
Pamiatková ochrana
Hrad je významnou národnou kultúrnou pamiatkou. Bol na ňom vykonaný podrobný rozsiahly a systematický archeologický výskum, ktorý sa začal v roku 1965. Ďalej tu bola realizovaná veľkorysá konzervácia múrov. V objekte je zriadené malé múzeum.
Súčasný stav a využitie
Konzervovaná ruina.
Fotogaléria
Hrad Devín rytina z 18. storočiaHrad Devín oceľorytina z 19. storočiaHrad Devín oceľorytina Ludwiga Rohbocka z roku 1856Hrad Devín foto © Imrich Kluka 3/2006Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín - Základy veľkomoravského kostola - dôkaz o veľkom význame Devína v 9. storočí. Tri apsidy, situované na juh, východ a západ sú typickým znakom predrománskeho slohu. foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Hana Farkašová 6/2013Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín - pamätná tabuľa ako pripomienka výletu štúrovcov 24. apríla 1836  foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín - Základy veľkomoravského kostola - dôkaz o veľkom význame Devína v 9. storočí. Tri apsidy, situované na juh, východ a západ sú typickým znakom predrománskeho slohu. foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín - Základy veľkomoravského kostola - dôkaz o veľkom význame Devína v 9. storočí. Tri apsidy, situované na juh, východ a západ sú typickým znakom predrománskeho slohu. foto © Jana Lacková 11/2015Hrad Devín foto © Jana Lacková 11/2015
Bibliografia
GOJDIČ, Ivan: Národná kultúrna pamiatka, Devín. Slovanské hradisko. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2000. 47 s. ISBN 80-968492-3-9
HARMADYOVÁ, Katarína: Devín v dobe rímskej. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 31. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. s. 77 – 84.
HLAVICOVÁ, Jana – PLACHÁ, Veronika: Rímska stavba zo 4. storočia na Devíne. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 2, s. 21 - 22.
HLAVICOVÁ, Jana – PLACHÁ, Veronika: Hrad Devín. História a stavebný vývoj horného hradu. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 4, s. 17 – 21.
HLAVICOVÁ, Jana – PLACHÁ, Veronika: Nová stála expozícia na hrade Devín. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 2, s. 54 - 56.
HUSOVÁ, Beáta: Hrad Devín - otvorená brána ku kultúrno-historickému dedičstvu. In: Múzeum, LX, 2014, č. 1. s. 10 – 13.
PERES, Zsuzsanna: Majetko-právne pozadie zápasu o získanie hradu Devín v prvej polovici 17. storočia. In: Hrady a hradné panstvá na Slovensku. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. s. 51 - 66.
PLACHÁ, Veronika: Unikáty z Devínskeho hradu. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 2, s. 20.
PLACHÁ, Veronika: Záchrana a úprava objektov na juhovýchodnom návrší Devínskeho hradiska. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 5 - 6, s. 51 - 53.
PLACHÁ, Veronika - HLAVICOVÁ, Jana - KELLER, Igor: Slovanský Devín. Bratislava: Obzor, 1990. 144 s. ISBN 80-215-0101-4
PLACHÁ, Veronika - PAULÍK, Jozef: Slncový kôň z Devína. In: Historická revue, XIII, 2002, č. 4, s. 26 - 27.
PIETA, Karol - PLACHÁ, Veronika: Nové objavy na rímskom Devíne. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 3, s. 6 - 9.
www.devin.sk
GPS
48.173486, 16.978382
48°10'24.6"N 16°58'42.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk