Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jablonica
Lokalita
obec Jablonica, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Prvý renesančný kaštieľ pochádzal z konca 16. storočia. Pri spustošení mestečka Turkami v roku 1663 vyhorel. Dnešná stavba bola postavená po roku 1663 v barokovom slohu. Kaštieľ je dvojpodlažná trojkrídlová stavba, na hlavnej fasáde s dvoma nárožnými, diagonálne situovanými štvorhrannými vežami. Z dvorovej strany má štvorosový rizalit s veľkým barokovým pilastrovým portálom s rozoklaným štítom. Z neho vyrastá ústredný supraportový nadstavec zakončený píniou. Fasádová úprava kaštieľa je barokovo-klasicistická zo 70. rokov 18. storočia. Koncom 19. storočia bola obnovená nevhodným spôsobom. [1] Objekt bol reštaurovaný a čiastočne prestavaný v roku 1897. [2]
 

Ku kaštieľu patrí baroková hospodárska trojkrídlová budova, situovaná do veľkého priestranstva dvora. [3] Hospodársky dvor bol vybudovaný v nadväznosti na kaštieľ a nádvorie s prístupom z cesty a aj z parku. Príručná ovocná a zeleninová záhrada bola súčasťou parku v južnej časti parcely č. 5 (mapa z roku 1899). Na hranici medzi parkom a záhradou južne od kaštieľa bol postavený dom záhradníka a neskôr, pravdepodobne až začiatkom 20. storočia, boli postavené tri menšie skleníky, čiastočne zahĺbené do zeme. Posledné oplotenie, ktoré sa zachovalo sčasti aj po druhej svetovej vojne, bolo latkové a tiahlo sa pozdĺž severovýchodnej a južnej hranice. Časť západnej hranice bola tvorená mlynským náhonom a ďalej prirodzeným porastom prechádzajúcim do poľnohospodárskej pôdy patriacej majiteľovi kaštieľa. Kočom sa prichádzalo zo západnej strany ku kaštieľu cez nádvorie, neskôr cez terasu do budovy. Vstup do kočiarne bol v hospodárskej časti priamo napojený na park. Potrebám záhradníctva slúžil samostatný vstup v južnom cípe parku. Hospodársky dvor zostal aj naďalej prístupný z hlavnej cesty. Na nádvorí bola studňa na ručné ťahanie vody, neskôr upravená na strojové čerpanie. Krytá bola ozdobnou mrežou. Zo strany nádvoria pokrýval budovu kaštieľa brečtan. Plocha nádvoria bola upravená zavalcovanou drťou a na posedenie slúžil v letných mesiacoch kovový záhradný nábytok. [4]
 

Po definitívnom odsťahovaní grófskej rodiny kúpil kaštieľ v roku 1928 Cyril Zbořil z Přerova na Morave. Vzhľadom na nehospodárne zaobchádzanie s majetkom Olomoucká banka, v ktorej bol Zbořil zadĺžený, prevzala tento majetok a v máji 1935 predala kaštieľ s príslušenstvom a parkom hospodárskemu družstvu v Senici na skladovanie obilia. Do vojny slúžil ako sýpka a počas vojny tu bolo ubytované nemecké vojsko. Po vojne bola budova prispôsobená potrebám základnej školy. V roku 1968 bola postavená nová budova ZDŠ a kaštieľ bol uvoľnený a predaný štátnemu podniku Zberné suroviny, ktorému slúžil ako ústredný sklad kože a peria. Na jeseň v roku 1988 sa podarilo MNV bezodplatným prevodom získať hospodársku časť naspäť a obec tu zriadila Podnik obecného zastupiteľstva. Kaštieľ sa vzhľadom na napätú politickú situáciu v roku 1989 prevodom nepodarilo získať. Po politickej zmene prišlo k úprave majetkovo-právnych vzťahov a kaštieľ zostal v súkromných rukách. [5]
 


 

Park pri kaštieli

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Jablonica – kaštieľ (č. ÚZPF 2482/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autorka: Mgr. Erika Hrašková. [6]
 

Jablonica – kaštieľ (č. ÚZPF 2482/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Erika Hrašková, PhDr. M. Sura. [7]

Súčasný stav a využitie
Kaštieľ a hospodárske budovy s dvorom sú v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave, poškodené viacerými nevhodnými stavebnými úpravami. [8]
Prístup
Nachádza sa v severozápadnej časti obce. Stojí pri hlavnej ceste.
Fotogaléria
Kaštieľ Jablonica zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Jablonica zp © Jiří Fiedler, zbierka (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Kaštieľ Jablonica foto © Imrich Kluka 12/2012Kaštieľ Jablonica foto © Ľuboš Repta 6/2015Kaštieľ Jablonica foto © Ľuboš Repta 6/2015Kaštieľ Jablonica foto © Ľuboš Repta 6/2015Kaštieľ Jablonica foto © Ľuboš Repta 6/2015Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016Kaštieľ Jablonica foto © Hana Farkašová 8/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 498 - 499.
[2] www.jablonica.sk (28.7.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 499.
[4 - 5] www.jablonica.sk (28.7.2013)
[6 - 7] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
[8] www.jablonica.sk (15.3.2017)
Bibliografia
www.jablonica.sk
GPS
48.613473, 17.420888
48°0 36' 48.50", 17°0 25' 15.20"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk