Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budimír
Lokalita
obec Budimír, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančná kúria postavená v polovici 17. storočia. Prestavali ju v polovici 18. storočia. [1] Objekt klasicisticky upravili na začiatku 19. storočia. Je to pomerne dlhá, jednopodlažná budova na obdĺžnikovom pôdoryse s predstavaným klasicistickým pilierovým portikom a hladkou nečlenenou fasádou. Manzardovú strechu neskôr vymenili za valbovú. V miestnostiach boli valené klenby s lunetami a barokové rovné stropy so štukovým ornamentom. [2] Časť interiéru mala mladšie korýtkové klenby so štukovým dekorom. Niektoré miestnosti mali rovné stropy bez štukovej výzdoby. Kúria bola a je celé desaťročia opustená, prišla o strechu a pôvodné klenby zanikli. Značná časť kúrie je podpivničená. Suterénne miestnosti majú valené klenby z kameňa a tehly. [3]
 

Na južnom priečelí bola kedysi priestranná drevená veranda, zdobená vyrezávanými, umelecky hodnotnými ornamentami pripomínajúcimi lovecký zámoček. Veranda bola v nedávnej minulosti úplne zničená. [4]
 

Ujházyovská kúria bola bočnými krídlami starého kaštieľa pôvodne prepojená s protiľahlou hospodárskou budovou kočiarňou a s kaštieľom. Prepojením sa vytvorilo uzavreté priestranstvo štvorcového tvaru s pomníkom uprostred (priestor sa dodnes nazýva „Paradni dvor“). Hospodárska budova a stavby prepojenia boli v minulosti asanované. [5]
 

Na južnom svahu nad potokom sa kedysi rozkladala ovocná záhrada s udržiavanou sústavou terás a chodníkov. Po hornom okraji terasy nad svahom viedol masívny oporný múr. Priestor medzi ním a kúriou plnil funkciu prístupového chodníka k drevenej verande vysunutej hlboko do priestoru južného svahu. Od verandy viedol široký, drobným bielym štrkom vysypaný chodník až k evanjelickému kostolu (pôvodne kaplnka s kryptou Ujházyovcov). Chodník kryli na oblúkoch prichytené popínavé ruže. [6]
 

Na park a upravenú sústavu chodníkov nadväzovala „Paradna draha“ vedúca povedľa ovocnej „kerti“ záhrade až k lesu. Pekná a zaujímavá cesta pripomínala schodisko, pretože výškový rozdiel medzi parkom a lesom bol po celej dĺžke prekonávaný rovnomerne sa striedajúcimi šikmými stúpaniami „gatmi“. Cesta na gatoch bola vydláždená kameňmi, vodorovné úseky boli vysypané bielym štrkom. Pri „gatoch“ boli vysadené vysoké čierne topole a vedľa rovných úsekov ovocné stromy (hrušky a jablone), medzi ktorými boli upravované kríky. Riešenie tak vytváralo unikátnu súvislú aleju. [7]
 

Po druhej svetovej vojne sa ako tradične (množstvo šľachtických sídel skončilo v interiéri rozdelené na byty) v kúrii zriadil byt pre štátneho zamestnanca, časť sa využívala pre lekársku ordináciu. Neskôr v nej bola kinosála, materská škola, kancelárie miestneho národného výboru, roľníckeho družstva a pošta. [8] Je nad slnko jasnejšie, že komunistický režim nedokázal čarokrásny areál vytvorený Ujházyiovcami a vzájomný vzťah architektúra-park udržiavať a nemal o to ani záujem, nespomínajúc rozumovú úroveň proletárov, ktorým šľachtické sídla nič nehovorili. Postupne zanikali záhrady, park sa vyvíjal bez údržby, kúria bola nevhodne využívaná a s minimálnou údržbou. Koncom 80. rokov sa pre zlý technický stav stala neobývateľnou a tak celé tri desaťročia až do dnešných dní je opustená a postupne sa zmenila na ruinu.
 

Smutné je, že kúria – takmer štyristoročná historická pamiatka, ktorá skoro bez úhony prežila niekoľko majiteľov, mnohé spoločenské otrasy a dve svetové vojny sa v dnešnej dobe dočkala takejto „starostlivosti“. [9]

Pamiatková ochrana
Budimír – kúria (č. ÚZPF 413/2) – architektonicko-historický výskum – rok 2015. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič a kolektív. [10]
 

Pokus o rekonštrukciu sa uskutočnil začiatkom 90. rokov 20. storočia. Obnova nebola dokončená a zásluhou vandalizmu miestnej mládeže a rozkrádaním stavebného materiálu niektorými "aktívnymi" obyvateľmi obce z už zrekonštruovaných častí sa dostala kúria do katastrofálneho stavu. [11]

Súčasný stav a využitie
Obec vyvíja aktivity na jej záchranu.
Prístup
Stojí vedľa starého kaštieľa a neďaleko evanjelického kostola.
Fotogaléria
Kúria Budimír foto © Jiří Fiedler 8/1975Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír (naľavo Starý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír (naľavo Starý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír (naľavo Starý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 11/2011Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 11/2011Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019Kúria Budimír foto © Viliam Mazanec 8/2019
Poznámky
[1] JEDINÁKOVÁ, Zuzana – JEDINÁK, Ondrej.: Budimír. História. Obyvateľstvo. Tradície. Súčasnosť. Košice: Kristína Rybárová – Agentúra K, 2004. s. 46.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 233.
[3 - 4] JEDINÁKOVÁ, Zuzana – JEDINÁK, Ondrej.: Budimír. História. Obyvateľstvo. Tradície. Súčasnosť. s. 46.
[5] JEDINÁKOVÁ, Zuzana – JEDINÁK, Ondrej.: Budimír. História. Obyvateľstvo. Tradície. Súčasnosť. s. 46 - 47.
[6 - 9] JEDINÁKOVÁ, Zuzana – JEDINÁK, Ondrej.: Budimír. História. Obyvateľstvo. Tradície. Súčasnosť. s. 47.
[10] www.pamiatky.sk (22.9.2016)
[11] JEDINÁKOVÁ, Zuzana – JEDINÁK, Ondrej.: Budimír. História. Obyvateľstvo. Tradície. Súčasnosť. s. 47.
Bibliografia
www.obecbudimir.eu
GPS
48.797778, 21.308250
48°47'52.0"N 21°18'29.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk