Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Štiavnica - Židovský cintorín
Lokalita
obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Banská Štiavnica bola významným banským mestom a židia mali zakázané sa tam usadiť až do roku 1859, kedy bol tento zákaz zrušený. Židia, prevažne obchodníci, ktorí sa usadili v meste sa veľmi dobre integrovali s nemecky hovoriacim obyvateľstvom. Židovská komunita patrila k neologickému smeru a synagógu si postavila v roku 1893. Pred druhou svetovou vojnou žilo v meste približne 400 židov, dnes už len jeden. [1]
 

Židovský cintorín patrí mestu a prednedávnom bol obnovený vďaka ústretovosti Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a predovšetkým vďaka iniciatíve PaedDr. Beaty Nemcovej, ktorá učí na miestnej hotelovej akadémii. Cintorín sa rozprestiera na malebnom úpätí svahu pod Novým hradom. Náhrobné kamene sú prevažne jednoduché s nápismi v nemčine a hebrejčine, ale nájdu sa aj slovenské a maďarské. Súčasťou cintorína a zároveň jeho dominantou je dom smútku v maurskom slohu s výraznou kupolou. Pôvodne slúžil ako vstupný objekt a zároveň pohrebná ceremoniálna hala. Dlhé roky nezáujmu a chátrania spôsobili, že v súčasnosti je potrebné vyvinúť veľa úsilia na kompletnú rekonštrukciu objektu. [2]
 

Do cintorína sa vchádza cez dom smútku (Ciduk hadin), ktorý je postavený v orientálnom tureckom štýle. Náhrobné kamene sú zhotovené hlavne z mramoru a majú rôzny tvar. Cintorín má rozmery asi 65 x 65 m. Hroby sú umiestnené od severu na juh. V nich sú pochovaní muži a ženy. [3]
 

Pochovávať sa na cintoríne začalo v 90. rokoch 19. storočia. V roku 1892 bolo založené pohrebné bratstvo (Chevra kadiša), ktoré zabezpečovalo pohreby a zapájalo sa do charitatívnej činnosti. Medzi najstaršie hroby patria napr.: Cecilia Schäffer (1893), Heinrich Rosenzweig (1895), Hermann Ekstein (1896). Na cintoríne sa tiež nachádzajú pamätné hroby na zosnulých v koncentračných táboroch v rokoch 1942 - 1944: členovia rodiny Mesterovej, Drexlerovej, Sternovej, Wintersteinovej, Schlessingerovej, Singerovej, Schwarzovej, Gemeinerovej, Weissovej, Barokovej, Chrakovskej a Ilofskej. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Počas samotnej rekonštrukcie od roku 2007 sa podarilo odstrániť náletovú zeleň, očistiť všetkých 268 hrobov, čiastočne alebo úplne zrekonštruovať 165 hrobov, zrekonštruovať kupolu na dome smútku Ciduk Hadin, zrekonštruovať vnútorné omietky budovy, brány a okná, vyrobiť informačné tabule a pod. Rekonštrukcia stále prebieha a jej tempo závisí od získaných finančných prostriedkov. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Fotogaléria
Banská Štiavnica - Židovský cintorín zp © Jiří Fiedler, zbierka (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Jiří Fiedler 4/1990Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2013
Poznámky
[1 - 2] www.slovak-jewish-heritage.org (27.1.2016)
[3 - 5] www.zidovskycintorin.sk (27.1.2016)
GPS
48.455473, 18.897603
48°27'19.7"N 18°53'51.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk