Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banský Studenec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Na mieste súčasnej kaplnky stála malá drevená predchodkyňa postavená v roku 1882 (dokončená 24.2.). Dala ju postaviť bezdetná vdova Mária Króner, obyvateľka Banského Studenca. Na jej údržbu a na určené pobožnosti – fundácie venovala 5 ha lúky (kaplnské). [1]
 

Nakoľko bola pôvodná drevená kaplnka už veľmi schátraná, v roku 1943 bola za pôsobenia vdp. A. Paulena postavená murovaná. Zakúpená bola nová socha a oltár. [2]
 

Ide o malú kaplnku, ktorá má čiastočne predstavanú vežu a pravouhlý oltárny uzáver. Fasády sú hladké.

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Banský Studenec (Kolpachy) 1266 - 2016. Žiar nad Hronom: APRINT, s.r.o., 2016. s. 134.
[2] Kolektív autorov: Banský Studenec (Kolpachy) 1266 - 2016. s. 134.
GPS
48.445469, 18.974461
48°26'43.7"N 18°58'28.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk