Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beckov - Židovský cintorín
Lokalita
obec Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Židovský cintorín v Beckove je jedným z najmalebnejších na Slovensku vďaka svojej polohe v blízkosti stredovekého hradu. Cintorín je cestou rozdelený na dve časti. Staršia časť cintorína sa rozprestiera na východnej strane hradného svahu. Nachádza sa tam približne 80 náhrobníkov. História tohto cintorína siaha až do roku 1683, kedy prišli na hrad Beckov prví židia. V tomto roku bol totiž kuruckými vojskami Imricha Thökölyho zničený Uhorský Brod, pričom bolo zabitých 200 židov. V roku 1689 gróf Pongrácz povolil židom obchodovať, postaviť si modlitebňu a zriadiť cintorín. Na cintoríne sa nachádza hrob istej Pes(e)l, na ktorom sa uvádza, že jej otec, pán Leib, pochádzal zo svätej komunity („kehila kadoša“) Broda, tj. Uhorský Brod. Dátum úmrtia nanešťastie nie je čitateľný, keďže najstaršie náhrobníky sú prevažne z pieskovca a zubom časom značne poškodené. Na niektorých z nich sú však dodnes zreteľné symboly, ako napríklad palma, džbán Levitov, žehnajúce ruky Kohenov a lev. [1]
 

Ďalší pozemok na zriadenie cintorína získali židia v roku 1734 od grófa Esterházyho. Veľká časť starších náhrobníkov s čitateľnými dátumami úmrtia pochádza približne z polovice 19. storočia. Nápisy v hebrejčine prevažujú nad tými v nemčine, čo dosvedčuje konzervatívny charakter miestnej ortodoxnej komunity. Mladšie náhrobníky sa nachádzajú v časti cintorína situovanej priamo pri vstupe na hrad. Ide približne o sto stojacich, ale hlavne pováľaných náhrobníkov z kvalitnejších materiálov ako mramor a žula pochádzajúcich zo začiatku 20. storočia až po druhú svetovú vojnu. Sú medzi nimi náhrobníky v tvare jednoduchej stély, monumentálneho mramorového kvádra, prípadne s motívom gotického okna. [2]

Prístup
Situovaný je tesne vedľa hradu Beckov.
Fotogaléria
Beckov - Židovský cintorín foto © Jiří Fiedler 7/1972Beckov - Židovský cintorín (v pozadí Kostol sv. Štefana) foto © Jiří Fiedler 7/1972Beckov - Židovský cintorín foto © Jiří Fiedler 7/1972Beckov - Židovský cintorín (v pozadí hrad a Kostol sv. Štefana) foto © Jiří Fiedler 7/1972Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín (v pozadí hrad a Kostol sv. Štefana) foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014Beckov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 3/2014
Poznámky
[1 - 2] www.slovak-jewish-heritage.org (20.3.2016)
Bibliografia
KODOŇOVÁ, Mária: Židovský cintorín v Beckove. In: Pamiatky.súčasnosť, I, 1990, č. 3, s. 13 - 15.
www.obec-beckov.sk
GPS
48.790920, 17.898951
48°047'27.3"N 17°053'56.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk