Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Belá-Dulice - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Belá-Dulice, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol s prvkami neoklasicizmu postavený v rokoch 1914 – 1920. Pomerne nízky sieňový priestor so silne akcentovanou vežou, vstavanou do štítového priečelia. Fasády boli kedysi členené veľmi zaujímavým vejárovitým motívom, ktorý sa opakoval v oknách veže. [1] Dekorácia fasád bola v takmer v úplnom rozsahu odstránená v druhej polovici 20. storočia. Objekt má polygonálny oltárny uzáver, pôvodne však bol rovný. Fasáda je dnes podstatne jednoduchšia, členená už iba polkruhovo ukončenými oknami so šambránami a secesným geometrickým dekorom. Veža vytvárajúca na priečelí mierny rizalit je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na štvoruholníkové štíty s hodinami.
 

Oltár pochádzajúci z čias stavby kostola má obraz Krista na Olivovej hore. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 109.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 109.
Bibliografia
www.beladulice.sk
GPS
49.002943, 18.978994
49°00'10.6"N 18°58'44.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk