Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
bet midraš
dom štúdia, vzdelávacia inštitúcia tradičnej židovskej komunitywww.pamiatkynaslovensku.sk