Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Odorín, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskororománsko-ranogotický kostol postavený v druhej polovici 13. storočia. [1] Sakrálnu stavbu začali budovať asi okolo roku 1240. Stavbu prerušil tatársky vpád a dokončili ju až okolo roku 1270. [2] Pôvodne jednoloďový sakrálny objekt, zaklenutím lode na stredný pilier v polovici 15. storočia, dostal zdanlivo dvojloďovú sieňovú dispozíciu. V 18. storočí bol zbarokizovaný. V roku 1807 ho rozšírili pristavanou severnou kaplnkou. Renovácia prebehla v roku 1921. Presbytérium so štvorcovým pôdorysom má krížovú rebrovú klenbu, rebrá vybiehajú z konzolových, listami zdobených hlavíc, pôvodne podopretých oblými príporami. Loď mala rovný drevený strop, v polovici 15. storočia ju zaklenuli na stredný polygonálny pilier. Na jej severnej strane je neskororománsky portál v ostení s dvomi stĺpikmi na každej strane, ktorých hlavice sú zdobené štylizovanými listami. Bočná kaplnka Panny Márie Snežnej z roku 1807 s krížovou hrebienkovou klenbou je do lode kostola otvorená arkádami. Do kaplnky vedie ozdobný portál datovaný rokom 1807. V presbytériu je ranogotické výklenkové pastofórium z konca 13. storočia. Fasády a veža boli barokovo upravené v 18. storočí. V horných etážach veže na jej vnútornej strane sú zamurované združené okná z druhej polovice 13. storočia s polkruhovými záklenkami a stredným stĺpikom neskororománsko-ranogotického prechodného slohu. [3]
 

Hlavný oltár a bočný oltár Svätej rodiny sú novogotické z druhej polovice 19. storočia. Oltár sv. Jána Nepomuckého je rokokový z druhej polovice 18. storočia, s rokajovými ornamentmi. V bočnej severnej kaplnke je klasicistický oltár Panny Márie z obdobia okolo roku 1807, portikového typu, v ňom je neskorogotická socha Madony z rokov 1460 – 1480. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia. Obraz sv. Mikuláša biskupa z 18. storočia je z bývalého hlavného oltára, na pozadí obrazovej kompozície je pastier so stádom. Krstiteľnica je kamenná s palmetovým vrchnákom z prvej polovice 18. storočia. Socha Ukrižovaného je klasicistická z prvej polovice 19. storočia. Zvon je z roku 1757. [4]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza aj barokové sošky Panny Márie, Boha-Otca, sv. Jána evanjelistu, sv. Mikuláša z bývalého vnútorného zariadenia kostola z 18. storočia umiestnené na povale. Oltárny obraz sv. Mikuláša biskupa z pôvodného barokového oltára, olejomaľba na plátne od J. Szaczika z roku 1857, Súpis pamiatok na Slovensku uvádza na fare v Markušovciach. [5]
 

V múre ohrady kostola je pieskovcový epitaf farára Jozefa Šoltísa, ktorého zavraždili 13. augusta 1831 počas východoslovenského cholerového povstania. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na južnom okraji obce v kamennej ohrade.
Fotogaléria
Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 5/2016Odorín - Kostol sv. Mikuláša biskupa (ohradný múr) foto © Viliam Mazanec 5/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 416.
[2] www.odorinonline.szm.com (10.5.2016)
[3 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 416.
Bibliografia
www.obecodorin.sk
GPS
48.931042, 20.633051
48°055'51.8"N 20°037'59.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk