Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišský hrad
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Hrad vznikol pravdepodobne v prvej polovici 12. storočia. Poslednými majiteľmi hradu boli Csákyovci, ktorí sa presťahovali do pohodlnejších kaštieľov v polovici 17. storočia. Po opustení hradu zostala na ňom iba malá posádka, a v roku 1670 možno stav hradu označiť za chatrný. Ďalší rozklad hradu urýchlil požiar v roku 1780. Z opusteného hradu si Csákyovci odniesli aj viaceré architektonické detaily. Spišský hrad sa tak postupne, ale isto zmenil na ruinu. Stal sa z neho dobrý zdroj stavebného materiálu na stavby v okolí.
Pamiatková ochrana
Skutočného záujmu pamiatkárov a postupnej obnovy sa hrad dočkal až po roku 1945. V rámci širokej prípravy konzervácie ruiny sa uskutočnil v roku 1966 zisťovací archeologický výskum (B. Polla). Systematický dlhodobý archeologický a architektonický výskum sa začal v roku 1969. (A. Vallašek, A. Fiala) O rok neskôr naň nadviazali prvé konzervačné práce. Záchrana hradu prebieha aj v súčasnosti.
 

Spišské Podhradie - Spišský hrad – (č. ÚZPF 830/1-43) – architektonicko-historický výskum - rok 2009. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [1]

Súčasný stav a využitie
Konzervovaná a čiastočne zrekonštruovaná ruina. Múzeum.
Fotogaléria
Spišský hrad dobové vyobrazenieSpišský hrad zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Spišský hrad zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Spišský hrad zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Spišský hrad zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Spišský hrad foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad - románsky palác foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad - románsky palác foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad - kaplnka foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad - románsky palác foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad - románska veža foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad - románsky palác foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad - dolné nádvorie foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad - jedna z mohutných obranných veží dolného nádvoria po čiastočnej rekonštrukcii, detail foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad foto © Viliam Mazanec - koniec 90tych rokovSpišský hrad - jedna z obranných veží opevnenia dolného hradu, pohľad z vonkajšej strany foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - hlavný prístup do objektu foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - hlavný vstup do objektu je z východnej strany, zo sedla Šibenica - gotická brána foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - detail gotickej brány foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - gotická brána - vnútorná strana foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - gotická brána - pohľad z vnútra hradu foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - renesančná brána do horného hradu zo 16. storočia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - detail renesančnej brány zo 16. storočia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - obranná veža foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - dolné a časť stredného nádvoria foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - pohľad z hradu na Spišské Podhradie foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - románska veža foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - dolné nádvorie foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - kaplnka foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - románsky palác foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - románsky palác foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - románsky palác foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - románsky palác foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - románsky palác foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - dolné nádvorie foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia - kuchyňa foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia - kuchyňa foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - expozícia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - vstup do kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - vstup do kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - interiér kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - pohľad na časti hradu z veže foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - pohľad na časti hradu z veže foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - pohľad na stredné a dolné nádvorie z veže foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - pohľad na kaplnku a románsky palác z obrannej veže foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - pohľad na kaplnku a románsky palác z obrannej veže foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z mohutných obranných veží dolného nádvoria po čiastočnej rekonštrukcii foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z mohutných obranných veží dolného nádvoria po čiastočnej rekonštrukcii foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z mohutných obranných veží dolného nádvoria po čiastočnej rekonštrukcii foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z mohutných obranných veží dolného nádvoria po čiastočnej rekonštrukcii, detail foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z mohutných obranných veží dolného nádvoria po čiastočnej rekonštrukcii, detail foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - vstupná brána do dolného nádvoria od Spišského Podhradia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - vstupná brána do dolného nádvoria od Spišského Podhradia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - vstupná brána do dolného nádvoria od Spišského Podhradia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - vstupná brána do dolného nádvoria od Spišského Podhradia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - vstupná brána do dolného nádvoria od Spišského Podhradia foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - vstupná brána do dolného nádvoria od Spišského Podhradia, detail foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z obranných veží opevnenia dolného hradu foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z obranných veží opevnenia dolného hradu foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z obranných veží opevnenia dolného hradu foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - západná brána - trvale uzavretá foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z obranných veží opevnenia dolného hradu, detail foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z obranných veží opevnenia dolného hradu foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z obranných veží opevnenia dolného hradu foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z obranných veží opevnenia dolného hradu foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z obranných veží opevnenia dolného hradu foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - jedna z obranných veží opevnenia dolného hradu, pohľad z vonkajšej strany, detail foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - západná brána - trvale uzavretá foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad - západná brána - trvale uzavretá foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 8/2010Spišský hrad foto © Kamil TomčofčíkSpišský hrad foto © Kamil TomčofčíkSpišský hrad foto © Kamil TomčofčíkSpišský hrad foto © Kamil TomčofčíkSpišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011Spišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011Spišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011Spišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011Spišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011Spišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011Spišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011Spišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011Spišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011Spišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011Spišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011Spišský hrad foto © Kamil Tomčofčík 7/2011
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (8.11.2014)
Bibliografia
FIALA, Andrej – VALLAŠEK, Adrián – LUKÁČ, Gabriel: Spišský hrad. Martin: Osveta, 1988. 168 s.
JANOVSKÁ, Magdaléna: Spišský hrad – výsledky nových výskumov (so zameraním na stavebný vývoj v stredoveku). In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 279 – 298. ISBN 978-80-89175-59-8
MENCLOVÁ, Dobroslava: Spišský hrad. Bratislava: SVKL, 1957. 221 s.
NEŠPOR, Jaroslav: Spišský hrad. In: Krásy Slovenska, LXXXIV, 2007, č. 11-12, s. 24 - 25.
OLEJNÍK, Vladimír: Najnovšie archívne výskumy k stavebnému vývoju Spišského hradu. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 299 – 316. ISBN 978-80-89175-59-8
VALLAŠEK, Adrián - FIALA, Andrej: Spišský hrad. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 5 - 6, s. 4 - 8.
www.new.spisskepodhradie.sk
GPS
48.999979, 20.768149
48°0 59' 59.92", 20°0 46' 5.34"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk