Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bežovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Bežovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený začiatkom 19. storočia (podľa iného zdroja v rokoch 1851 - 1861) na spôsob jozefínskych tolerančných chrámov, ale rozšírený predstavanou vežou. Je to sieňový pozdĺžny priestor s polygonálnym uzáverom, zaklenutý zrkadlovou klenbou. Fasáda je členená na lodi opornými piliermi a na veži pilastrami. Veža má novšiu konvexno-konkávnu prilbovú strechu. Pred vchodom je malá predsieň s tympanónom, spočívajúcim na dvoch predstavaných stĺpoch, pribudovaná ku kostolu v roku 1930. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1998. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 121.
[2] http://mi-seniorat.sk/index.php/zbory/bezovce (31.1.2018)
Bibliografia
www.bezovce.sk
GPS
48.631619, 22.150896
48°37'53.8"N 22°09'03.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk