Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bojničky - Kostol sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bojničky, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1828 - 1830. Renovovali ho v roku 1906. Prestavaný a predĺžený o vežu a bočné miestnosti smerom na juh bol v rokoch 1932 – 1933. Je to sieňový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. Fasády sú hladké. Na strednú os priečelia je situovaná veža, krytá cibuľovitou strechou. [1]
 

V interiéri sa zachoval pôvodný organ a hlavný oltár, na ktorom je umiestnená patrónka kostola sv. Alžbeta Uhorská. Po pravej strane na podstavci hlavného oltára je sv. Anton a po ľavej strane sv. Alojz. Krížová cesta je olejomaľba, ktorú namaľoval Luigi Morgazi. Na podstavcoch pri hlavnom oltári sú umiestnené vľavo socha Nepoškvrneného počatia, ktoré daroval Mons. Falath Mariánskej kongregácii, po pravej strane socha Božského srdca. Pri dverách starej sakristie je umiestnená socha sv. Jozefa pestúna, tiež dar Mons. Falatha. Vo zvonici je zvon, ktorý v roku 1922 dodali bratia Fischerovci. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 138.
[2] www.nockostolov.sk (1.2.2018)
Bibliografia
www.bojnicky.sk
GPS
48.392252, 17.797240
48°23'32.1"N 17°47'50.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk