Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plavecký Štvrtok - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Plavecký Štvrtok, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia. Nanovo zaklenutý bol v 17. storočí a upravovaný v 19. storočí. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou na osi kostola. Presbytérium a loď sú zaklenuté valenou lunetovou klenbou. Na čelnej fasáde bola kedysi baroková socha sv. Vendelína z 18. storočia. [1]
 

Oltár Svätej rodiny a oltár Narodenia sú neskorobarokové. Kazateľnica je baroková z prvej polovice 18. storočia. Krstiteľnica je kamenná kalichová z roku 1634. Socha Panny Márie je baroková zo začiatku 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Plavecký Štvrtok - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2016Plavecký Štvrtok - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2016Plavecký Štvrtok - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2016Plavecký Štvrtok - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2016Plavecký Štvrtok - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2016Plavecký Štvrtok - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2016Plavecký Štvrtok - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2016Plavecký Štvrtok - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2015Plavecký Štvrtok - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 472.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 472.
GPS
48.375020, 16.996460
48°22'30.1"N 16°59'47.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk