Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bošany - renesančný kaštieľ
Iný názov
Kaštieľ Bošániovcov, Veľký kaštieľ
Lokalita
obec Bošany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Na mieste dnešného kaštieľa stál už najneskôr v 14. storočí opevnený blokový hrádok. Neskôr, v 15. storočí bol rozšírený na trojpriestorový. Hrádok s polygonálnou vežou sa zachoval v konštrukciách dnešného kaštieľa prebudovaného v roku 1550. Renesančná prestavba z prvej polovice 17. storočia mala za cieľ vytvoriť silnú protitureckú pevnosť. Na pravidelnom nádvorí, vymedzenom opevňovacím múrom a nárožnými, koso postavenými bastiónmi, vybudovali dvojkrídlový poschodový objekt s vysokou atikou. V roku 1776 kaštieľ barokovo prestavali a v roku 1793 upravili jeho fasády. [1] Pri prestavbe riešili nové schodište a dvorovú chodbu, vsunuté do pôvodnej dispozície. [2] V 19. storočí sa opravy sústredili na obnovu renesančnej atiky. V tom období sa kaštieľ stal centrom veľkostatku, preto jeho opevnenie zbúrali ako nepotrebné a bočné krídlo prestavali na sýpku. [3]
 

Ide o renesančný kaštieľ typu juhoslovenských opevnených kaštieľov z druhej polovice 16. storočia. Stavbu začali v roku 1550 ako štvorkrídlovú s nárožnými vežami, ale v pôvodnej koncepcii ju nikdy nedostavali. Vybudovali iba dve krídla, tretie nedokončili a stavbu štvrtého (severného) krídla už vôbec nezačali. Kaštieľ je trojkrídlová dvojpodlažná budova na hlavnom krídle s nárožnými polygonálnymi vežami a na vonkajšom obvode s vysokými štítovými stenami, ktoré majú renesančné štítové atiky. [4] Fasádu s vysokou atikou s lastovičími chvostmi členia iluzívne architektonické články v sgrafitovej technike, ktoré prekryli staršie úpravy s maľbami. Okolo okien sú kamenné renesančné šambrány. [5] Hlavné jednotraktové krídlo s dodatočne vstavanou dvorovou chodbou má zachované renesančné valené klenby s lunetami a barokové štukové klenby. V miestnostiach poschodia sú rovné zrkadlové stropy z 19. storočia. V nárožných vežiach sú barokové klenby so štukovou výzdobou. Na južnej fasáde sa zachovali fragmenty pôvodnej omietky s rytým nárožným kvádrovaním. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. V roku 1903 a 1946 opravili celý objekt. Komplexná obnova objektu pre muzeálne účely sa začala v roku 1982. Po plánovanej obnove mala byť v kaštieli expozícia garbiarstva Okresného vlastivedného múzea v Topoľčanoch. [7] Zámer sa však nerealizoval.
 

Bošany – kaštieľ (č. ÚZPF 148/0) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - 2008. Autori: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová. [8]
 

V rokoch 2011 – 2013 prešiel historický objekt veľkorysou rekonštrukciou.

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Bošany - renesančný kaštieľ foto © Imrich Kluka 1/2010Bošany - renesančný kaštieľ foto © Imrich Kluka 1/2010Bošany - renesančný kaštieľ foto © Imrich Kluka 10/2010
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 47.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 146.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 47.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 146.
[5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 47.
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 146.
[7] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 47.
[8] www.pamiatky.sk (26.4.2023)
Bibliografia
www.bosany.sk
GPS
48.580768, 18.248063
48°0 34' 50.76", 18°0 14' 53.03"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk