Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Kaplnka sv. Kataríny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Gotická kaplnka z rokov 1307 - 1311. [1] Postaviť ju dal kaplán kardinála Gentilisa rehoľník František de Colomba v dvorci cisterciánov. Vysvätená bola v roku 1325 biskupom Ondrejom zo Stoličného Belehradu. V roku 1523 cisterciáni predali kaplnku i dvorec mestu. V roku 1616 ju dostali kapucíni. [2] Upravovaná bola v rokoch 1676 – 1729, v roku 1840 (fasáda) a v druhej polovici 20. storočia. [3] Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria. Interiér má dve polia gotickej rebrovej klenby. Rebrá hruškovitého profilu dosadajú na zväzkové prípory. [4]
 

Architektúra kaplnky je jednoduchá. Hlavná fasáda je klasicistická, členená pilastrami, upravená v polovici 19. storočia architektom Ignácom. Feiglerom st. [5] Kaplnka je situovaná v radovej zástavbe.
 

Hlavný oltár je barokový pochádza z druhej polovice 18. storočia. Je to stĺpová architektúra so štítovým nadstavcom. V strede je obraz sv. Kataríny, v interkolumniách sú sochy s. Jozefa a rádového svätca. Bočný oltár Panny Márie je barokový z prvej polovice 18. storočia. Je to stĺpová architektúra so štítovým nadstavcom, dekorovaným ušnicovou akantovou ornamentikou a mriežkou. Závesný obraz Panny Márie v ráme s akantom, rozetami a festónom pochádza z konca 18. storočia. Závesný obraz Dvanásťročný Ježiš v Jeruzaleme je z polovice 19. storočia. [6]
 

Kaplnka sv. Kataríny je najstaršia gotická kaplnka v Bratislave.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Celková renovácia sakrálneho objektu sa uskutočnila v rokoch 2003 – 2007. Obnovoval sa kompletne celý interiér, všetky historicky nezaujímavé prvky sa odstránili. Reštaurátori obnovili omietky a všetky kamenné prvky. Obnova priniesla aj jeden objav. Zistilo sa, že v stene je kamenný epitaf a za ním je pastofórium, čiže nika, ktorá slúžila na odkladanie sviatosti. Epitaf reštaurátori premiestnili, pastofórium je teda odkryté a viditeľné. Kaplnke sa vrátil pôvodný gotický výraz v maximálnej možnej miere. [7]
 

Rekonštrukcia kaplnky sv. Kataríny v Bratislave získala cenu Fénix a stala sa Pamiatkou roka 2007. Cenu vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za najlepšie obnovené pamiatky. [8]
 

Bratislava – Kaplnka sv. Kataríny (č. ÚZPF 108/0) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2005. Autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. Elena Sabadošová. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta. Michalská 8.
Fotogaléria
Bratislava - Kaplnka sv. Kataríny foto © https://commons.wikimedia.org/ 2/2011Bratislava - Kaplnka sv. Kataríny foto © Jana Lacková 6/2016Bratislava - Kaplnka sv. Kataríny foto © Jana Lacková 6/2016
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (24.1.2021)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1969. s. 200.
[3] www.pamiatky.sk (24.1.2021)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 200.
[5] Kaplnka sv. Kataríny je pamiatkou roka. https://bratislava.sme.sk/c/4162009/kaplnka-sv-katariny-je-pamiatkou-roka.html 6. november 2008 (24.1.2021)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 200.
[7] Kaplnka sv. Kataríny je pamiatkou roka. https://bratislava.sme.sk/c/4162009/kaplnka-sv-katariny-je-pamiatkou-roka.html 6. november 2008 (24.1.2021)
[8] Okrem kaplnky ocenili secesný most s kamennou novobarokovou balustrádou zábradlia v Kráľovej pri Senci. Z iných regiónov ocenili objekt Marianum v Trnave a obnovenú radnicu v Bardejove. Ocenenia sú dotované sumou 250-tisíc korún (8 298,48 eura). Kaplnka sv. Kataríny je pamiatkou roka. https://bratislava.sme.sk/c/4162009/kaplnka-sv-katariny-je-pamiatkou-roka.html 6. november 2008 (24.1.2021)
[9] www.pamiatky.sk (25.4.2023)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.144442, 17.106743
48°08'40.0"N 17°06'24.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk